Haderslev Stift
Vejledninger

Vejledninger

Nødvielse og vielse på sygelejet

Der er både tidspres og særlige procedurer i forbindelse med nødvielse og vielse på et sygeleje, men det er vigtigt, at indberetningen af vielsen indeholder de korrekte og nødvendige oplysninger. … Læs mere

Vielse af to af samme køn

Biskopperne har vedtaget en vejledende ordning for liturgien ved vielse af par af samme køn. Ritualet for selve vielsen blev autoriseret i 2012. Ritualet vil nu komme til at indgå i folkekirkens ritualbog.… Læs mere

Beredskab i forbindelse med seksuelle krænkelser

I folkekirken eksisterer der i dag ikke et fælles forum til at takle seksuelle krænkelser / seksuelle overgreb af børn og unge. Det betyder imidlertid ikke, at Folkekirken ikke har værktøjer til at takle sådanne overgreb.… Læs mere

Om dåb af asylansøgere

Med anledning i den offentlige debat om dåb af asylansøgere minder biskoppen stiftets præster om "Dåbsanordningen" af 2008 og ”Biskoppernes vejledning om dåb” i forbindelse med anordningen, og hun henviser til den allerede eksisterende vejledning for dåbsforberedelse af asylansøgere.… Læs mere

Vielse og juridisk kønsskifte

Ved brev af 18. december 2014 har Kirkeministeriet anmodet Københavns biskop om, på biskoppernes vegne, at tilkendegive, hvorvidt en præst i folkekirken, der mener ikke at kunne eller burde foretage en vielse af et par, hvor den ene har foretaget juridisk kønsskifte, således at de pågældendes personnumre viser, at der er tale om et par af forskelligt køn, med henvisning til religiøse grunde vil kunne forvente at blive fritaget for at foretage vielsen.… Læs mere

Vielse udenfor kirkerummet

Når et par har særlig tilknytning til et sted, og præsten kan godkende det, kan vielsen foregå uden for kirkerummet. Dette gælder i en prøveperiode frem til 2017.… Læs mere

Dåb i folkekirken

I "Biskoppernes vejledning om dåb" gives generelle anvisninger om undervisningen forud for dåb.… Læs mere