Fortsæt til hovedindholdet
Vejledninger
Nyheder

Vielse og juridisk kønsskifte

Ved brev af 18. december 2014 har Kirkeministeriet anmodet Københavns biskop om, på biskoppernes vegne, at tilkendegive, hvorvidt en præst i folkekirken, der mener ikke at kunne eller burde foretage en vielse af et par, hvor den ene har foretaget juridisk kønsskifte, således at de pågældendes personnumre viser, at der er tale om et par af forskelligt køn, med henvisning til religiøse grunde vil kunne forvente at blive fritaget for at foretage vielsen.