Fortsæt til hovedindholdet
Dåb i folkekirken
Dåb
Hånd på hovedet af dåbsbarn med sut i munden

Fokus på dåb

Hvordan taler forældre om dåb, og hvordan reagerer sogne, ministeren og biskopperne på det generelt faldende dåbstal? Find her viden og ressourcer og historier, man kun kan blive klogere af - til fælles bedste.

Stor interviewundersøgelse af dåbspraksis i Haderslev Stift

Bøger, kande og stearinlys omkring dåbsfad

En interviewundersøgelse blandt præster og menigheder i Haderslev Stift ved sognepræsterne Iben Munkgaard Davids og Martin Rønkilde.

Har folkekirken en enhedsliturgi og et autoriseret dåbsritual, så dåb opleves ens og genkendeligt i alle landets kirker. Det har Iben Munkgaard Davids og Martin Rønkilde, sognepræster i hhv. Brændkjærkirken og Sankt Nicolai Kirke  i Kolding, lavet en stor undersøgelse af. I undersøgelsens konklusion hedder det:

"Der er behov for en grundig besindelse på fremtiden for autoriserede ritualer, og hvordan folkekirkens identitet forankres og forandres. Dåbspraksis viser med al ønskelig tydelighed, at der ikke meningsfuldt kan tales om enhedsliturgi, hvorfor uddannelse, og ikke mindst efter- og videreuddannelse indenfor liturgiske spørgsmål bør vægtes højt i fremtiden. Samtidig er det vigtigt at pointere, at der er en klar, påviselig sammenhæng mellem justering af dåbsritualet i retning af performative, sanselige tiltag og menighedens gengivelse af de enkelte led. Eller sagt i en noget forenklet form: hvor dåben og gudstjenesten suppleres med inddragende handlinger og letforståelige ord og billeder, forankres både dåbshandlingen og dåbsteologien i gudstjenestedeltagerne. Troen læres ikke gennem ritualoverholdelse, men gennem levende deltagelse i tilgængelige liturgier og ritualer."

Læs rapporten om dåbspraksis her.

Kirkefolk deler ideer om dåb på ny hjemmeside

Pige tørrer dåbsbarns hoved med klud

En ny hjemmesiden giver inspiration til, hvordan man lokalt kan arbejde med dåb og med at skabe og styrke relationen til forældre og børn.

I Randers kan gravide booke en samtale med en præst hos jordemoderen, i uKirke på Vesterbro i København er dåben sat fri af mange af de traditionelle rammer, og i Vallensbæk binder stofæbler på et træ dåb og børnegudstjenester sammen. På hjemmesiden daabsideer.dk er det nogle af de gode eksempler på, hvordan man lokalt i folkekirken arbejder med dåb og relationen til børnefamilier. 

Folkekirkens Dåbsinitiativ, der står bag hjemmesiden, startede for et år siden indsamlingen af dåbsaktiviteter. Der kom nogle spændende aktiviteter ind, men noget overraskede også, fortæller Per Damgaard Pedersen, sognepræst, medlem af Landsforeningens bestyrelse og formand for Folkekirkens Dåbsinitiativ: 

- Kernen i Folkekirkens Dåbsinitiativ er, at vi lærer af hinanden i Folkekirken. Vi har indsamlet nogle af de gode initiativer, som engagerede kirkefolk sætter i værk lokalt, og nu deler vi dem på daabsideer.dk. Men ikke alt på siden handler om dåb, for vi har lært noget, siden vi startede for godt et år siden. Vi kan se, at mange af de gode ideer og nye aktiviteter, der bliver sat i gang i sognene, har et bredere formål, nemlig at skabe gode og langvarige relationer til familierne. Der er spændende nye ideer, som jeg glæder mig over nu bliver delt.

Læs mere om dåbsideer her.

(12. januar 2018).

Fra dåbsklude til folkeligt fællesskab

Præst og børn kigger ned i dåbsfad

Sognepræst Marlys Uhrenholt ser dåbsblomsterne folde sig ud sammen med børn fra den lokale friskole.

Et embede, der ikke kunne besættes, en pensioneret præst, der næsten ikke kendte nogen i sognet, og en landsby fyldt med ildsjæle. 

Det er nogle af de benådede ingredienser i et initiativ, der har udviklet sig fra dåbsklude til et folkeligt fællesskab omkring kirken i Holbøl.

Læs artiklen Fra dåbsklud til folkeligt fællesskab her.

(3. januar 2018)


Drop direkte ind fra gaden og blive døbt:

Voksen mand døbes

Drop-in dåb. 

Flere sogne har eksperimenteret med dåb, hvor man kan komme direkte ind fra gaden og blive døbt. 

34 blev døbt ved drop-in-dåb på Vesterbro i september.

Læs reportage på folkekirken.dk - læs også denne optakt.


Indsatsområde hos Udviklingsfonden:

Forældre holder deres dåbsbarn

Dåbsforældre.

Folkekirken er ikke længere en naturlig ledsager gennem tilværelsen hos et stigende antal danske familier. En af konsekvenserne er, at flere ønsker at overlade en dåbsbeslutning til barnet selv senere i livet. 

Derfor vil Udviklingsfonden i 2018 støtte projekter, der har til formål at gøre det lettere for forældre og børn at vælge folkekirken til. 

Læs om den folkekirkelige udviklingsfond her.


Tema på folkekirken.dk:


Det som sker i dåben gør os trygge: