Fortsæt til hovedindholdet
Vejledninger
Nyheder

Dåb i folkekirken

I "Biskoppernes vejledning om dåb" gives generelle anvisninger om undervisningen forud for dåb.


Den 15. januar 2008 trådte "Anordning om dåb i folkekirken" i kraft. 

Anordningen, som blev underskrevet af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II, den 2. januar, blev offentliggjort i Lovtidende 4. januar 2008. 

Samtidig med at anordningen træder i kraft, udsendte biskopperne en vejledning om dåb i folkekirken. 

Læs Biskoppernes vejledning om dåb.
Læs "Anordning om dåb i folkekirken" (Retsinformation).

Anordningen om dåb i folkekirken og biskoppernes vejledning fulgte efter et omfattende arbejde, som biskopperne tog initiativ til ved i 2002. Præster og menighedsråd havde over flere omgange mulighed for at debattere og kommentere, senest i perioden fra 10. maj til 1. september 2007, hvor et udkast var til høring sammen med et udkast til biskoppernes vejledning om dåb i folkekirken.