Studieorlov
Rapporter fra studieorlov

Studieorlovsrapporter

Jeg - en upersonligt kristen

Kristian Bøcker, sognepræst i Jelling, har fremsendt sin studierapport efter orloven i 2017 om den religiøse erfaring som en kronik i Kristeligt Dagblad 26. februar.… Læs mere

Jan Holm Mortensen

Forord og indholdsfortegnelse til bog efter studieorlov om Jesus og de jødiske fester. Udkommer på forlaget Lohse.… Læs mere

Eva Holm Riis

Orlov med to hovedoverskrifter: ”Luther og hans 95 teser” og ”En studierejse til Israel”.… Læs mere

Vis flere