Studieorlov
Rapporter fra studieorlov

Studieorlovsrapporter

Jeg - en upersonligt kristen

Kristian Bøcker, sognepræst i Jelling, har fremsendt sin studierapport efter orloven i 2017 om den religiøse erfaring som en kronik i Kristeligt Dagblad 26. februar.… Læs mere

Jan Holm Mortensen

Forord og indholdsfortegnelse til bog efter studieorlov om Jesus og de jødiske fester. Udkommer på forlaget Lohse.… Læs mere

Vis flere