Jan Holm Mortensen

Forord og indholdsfortegnelse til bog efter studieorlov om Jesus og de jødiske fester. Udkommer på forlaget Lohse.… Læs mere

Eva Holm Riis

Orlov med to hovedoverskrifter: ”Luther og hans 95 teser” og ”En studierejse til Israel”.… Læs mere

Iben Munkgaard Davids

Ny bog, "Begravelse er en påske", udspringer af Iben Munkgaard Davids studieorlov i 2014.… Læs mere

Annette Lyster-Clausen

Undervisning på Theological Seminary, New York, og projekt om Bonhoeffer og hans begreb om menighed og fællesskab.… Læs mere

Bjarne Christensen

”Om musik og salmer” -  som brugsmusik i gudstjenesten kommer salmen til at rejse problemstillingen: Hvad er den rette musik i kirken? 
Læs mere