Konsulenter
Ny procedure vedr. bygge- og istandsættelsessager

Bygge- og istandsættelsessager

Selvbetjeningsløsning ved fremsendelse af sager til provsti og stift.


Fra den 1. april 2020 indføres der ny procedure vedrørende bygge- og istandsættelsessager. Dette betyder at menighedsrådene fremadrettet skal benytte en ny selvbetjeningsløsning, når der fremsendes en bygge- og istandsættelsessag til behandling i provstiet.

For yderligere information se det vedhæftede brev med tilhørende vejledning.

Vejledning til byggesagsmodul (selvbetjeningsløsning)