Konsulenter
Landbrugsrådgivning

Landbrugsrådgivning

Er en forpagtningspris god nok, er annonceteksten om forpagtning præcis nok, er der taget højde for de nye støtteordninger i EU i kontrakten, tvistigheder med naboer og forpagtere, hvad gør man? 


Den slags landbrugsjuridiske spørgsmål har Haderslev Stift og andre stifters egne jurister tidligere kunnet hjælpe sogne og provstier direkte med.
Ad åre er den landbrugsjuridiske og -tekniske viden langsomt forsvundet fra stiftskontorerne – samtidig med at mængden af regler og ordninger, der skal holdes styr på, er vokset.
Derfor har flere stiftskontorer, senest Haderslev Stift, indgået en aftale med Seges (Videnscentret for Landbrug ) i Skejby om landbrugsjuridisk rådgivning. VFL – det tidligere Landbrugets Rådgivningscenter – har 500 ansatte og lever af at være velorienteret om og yde rådgivning inden for landbrugets kontrakter, støtteordninger, miljølovgivning, fredningssager og landbrugsloven i øvrigt.
”VFL vil altid have den mest opdaterede viden og hurtigt og præcist kunne gå direkte ind i en sag, hvor stiftets jurister f.eks. først skal orientere sig i, hvad der er sket på området siden sidst,” siger stiftskontorchef Lars Chr. Kjærgaard.
Koordinator på VFL har titel af præstegårdskonsulent.

Rammeaftale
Sogne eller provstier er stadig velkomne til at tage den første kontakt til stiftet. Derfra vil de blive sendt videre, såfremt stiftets jurister, Cathrine Lerche Jørgensen og Lars Chr. Kjærgaard mener, at sognet får den bedste rådgivning på VFL.
Haderslev Stift og de øvrige deltagende stifter – Århus, Aalborg, Fyens og Viborg – har forhandlet rammeaftalen. Sogne og provstier betaler selv for rådgivningen. Se priser og kontaktpersoner her.

Følger aftalen
Haderslev Stift vil én gang årligt mødes med VFLog den koordinerende præstegårdskonsulent, Morten Haahr Jensen, med henblik på at følge de store træk i rådgivningen, herunder hvilken type råd, sognene søger, og i hvilket omgang. 

Aftalen mellem Videnscentret for Landbrug og Haderslev Stift har virkning fra den 16. september. Landbrugskonsulenten indgår i rækken af konsulenter med titlen ”præstegårdskonsulent”. Læs mere om konsulenterne nedenfor.