Fortsæt til hovedindholdet
Pressearbejde og debat
Nyheder
 Høretelefoner, kop, mobil, bærbar, mus, kamera, linse og plante på bord

Sådan skriver du et debatindlæg

Hvis du er ansat eller frivillig i folkekirken, har du en særlig mulighed for at bidrage til den offentlige debat med et folkekirkeligt perspektiv. Her får du ti gode råd til, hvordan du formulerer et debatindlæg. 


Af Kirsten Weiss Mose, Københavns Stift.

Den offentlige debat er den samtale, der kører mellem os i samfundet – i medierne, blandt politikere, i kantinen på arbejdspladsen, ved middagsbordet derhjemme. I perioder taler vi f. eks. alle sammen om unges ensomhed, en ny sæson af X-Factor, et nyt markant politisk parti. Eller om afskaffelse af klokkeringning i det offentlige rum.

Måske er der en kirkelig vinkel på noget i debatten, som du har lyst til at bidrage med? Uanset om du er menighedsrådsmedlem, præst, kordegn eller på anden måde er engageret i folkekirken, har du mulighed for at pege på, hvordan en sag kan se ud fra et folkekirkeligt perspektiv. Det kan du gøre ved at for skrive et debatindlæg til en avis, en hjemmeside eller slå det op på din egen Facebook- eller LinkedIn-side. Der findes andre genrer, f. eks. klummen, hvor du kan være f. eks. spørgende og eftertænksom. I debatindlægget derimod skal du give udtryk for din holdning.

1. Aktualiteten er afgørende

Aktualiteten er det allervigtigste ved et debatindlæg. Nogle offentlige debatter varer flere dage og uger. Andre slutter, inden dagen er omme. Derfor skal du være parat til at lægge andre opgaver til side og sætte dig ved tastaturet med det samme, hvis du ønsker, at dit indlæg skal være en del af en aktuel debat.

Hvis du ønsker selv at rejse en debat, er det en god ide at orientere sig i den offentlige debat forinden. Er der store historier undervejs, kan det være en fordel at vente med dit indlæg, indtil debatniveauet er stilnet af, og der igen er plads på debatsiderne til dit emne.

2. Hvad vil du flytte?

Nogle gange opstår ideen om at skrive et debatindlæg, fordi vi bliver grebet, begejstret eller måske forargede. Derfor er det en god ide at spørge dig selv, hvorfor du vil skrive et debatindlæg. Hvad ønsker du, at mennesker skal tænke, overveje eller gøre, når de har læst det? Den umiddelbare følelse kan være inspirerende for skriveprocessen, men debatindlægget skal være båret af et ønske om at ville gøre en forskel for læseren.

3. Formuler en tydelig vinkel

Hvad er det allervigtigste budskab i dit debatindlæg? En god regel: Hvis ikke du kan formulere en overraskende holdning, som nogle vil være uenig i, skal du overveje, om du overhovedet skal skrive et debatindlæg. Og husk at du sagtens kan skrive indlægget på en måde, så du viser forståelse for andre synspunkter også. Du kan godt anlægge en skarp vinkel uden at være polemisk.

4. Gør problemstillingen klar

Rids problemet op og gør det tydeligt, hvad der er konflikten i emnet. Forklar, hvad vi skal få ud af at blive opmærksomme på det. Hvorfor skal vi gøres opmærksomme på det lige nu? Og hvad sker der, hvis ikke vi gør noget ved det?

5. Brug dig selv

Brug dine egne oplevelser og perspektiver og forbind dem med samfundsniveauet: Hvorfor er dine oplevelser og erfaringer relevante for læseren?

6. Læg op til handling

Formuler gerne et løsningsforslag eller en appel: Hvem skal gøre noget ved det her? Og hvad skal de gøre?

7. Få feedback

Når du har skrevet et udkast til et debatindlæg, skal du bede en person, som du har tillid til, om feedback. Hvad får vedkommende ud af at læse det? Hvad er klart og letforståeligt? Hvad kan blive tydeligere? En god medlæser er en, der også kan sige til, hvis dit debatindlæg ikke er godt nok.

8. Læs korrektur

Sørg for at tjekke stavning og kommaer. Hvis ikke du selv kan læse korrektur, så få også en til at hjælpe dig med det.

9. Fortsæt debatten

Vær forberedt på, at dit debatindlæg (forhåbentligt) vækker reaktioner. Forbered dig på at fortsætte debatten og sig ja tak, hvis du bliver opfordret til at deltage i debatten på andre måder.

10. Øv dig 

Forvent ikke, at du skriver det sublime debatindlæg første gang, du blander dig i debatten. Du bliver kun god til at skrive debatindlæg ved at gøre det og gøre det mange gange.