Fortsæt til hovedindholdet
Planlægning af kommunikation
Nyheder
Høretelefoner, kop, mobil, bærbar, mus, kamera, linse og plante på bord

Ansæt en k-medarbejder

Gør jer klart, hvad I har brug for, og test ansøgernes kompetencer. Få her en række gode råd til ansættelse af ny kommunikationsmedarbejder i kirken.


Af Malene Bjerre, Helsingør Stift.

Det er vigtigt at få ansat de rigtige medarbejdere. En fejlansættelse er virkelig dyr. I bruger tid på jobbeskrivelse, opslag, samtaler og indkøring, og den ansatte får løn i de måneder, der går, indtil I eller vedkommende selv opdager, at det ikke går (en tommelfingerregel siger, at det koster mellem 75 og 150 procent af medarbejderens årsløn). Derfor kan det betale sig at være grundig med ansættelsesprocessen. Sørg for at gøre jer klart, hvilken profil I leder efter, annoncer det rigtige sted, og test ansøgerens kompetencer, før I ansætter. Og sørg for at forventningsafstemme.

Profil:

Kommunikationsmedarbejderen i en kirke skal lave meget forskelligt, næsten uanset hvilken stilling vi taler om. Han eller hun skal:

 • kunne tænke strategisk, dvs. vælge den rigtige måde at kommunikere et bestemt budskab til en bestemt gruppe mennesker med et bestemt formål af en bestemt kanal.
 • have en god fornemmelse af jeres målgruppe, både den interne (kirkegængerne) og den eksterne (dem, der ikke er kirkegængere endnu)
 • selv kunne opdage den gode historie
 • kunne skrive godt, dvs. både opbygge tekster (pressemeddelelser, artikler, facebook-opslag, arrangementsomtaler m.m.) og skrive dem i et sprog, der er enkelt, lækkert og fejlfrit
 • vide, hvordan man kommer i medierne, og gerne have et netværk inden for medierne
 • have sans for de sociale medier
 • kende til (gratis) grafiske værktøjer og kunne layoute plakater, brochurer, sangark til konfirmation m.m.
 • kunne håndtere et hjemmesideprogram
 • kunne fotografere

Dertil kommer, at kommunikationsmedarbejderen måske også har andre opgaver hos jer, f. eks. med minikonfirmander eller børnekor.

Det kræver en høj grad af professionalisme, så det kan være klogt at vælge en med en uddannelsesbaggrund inden for praktisk kommunikation – f. eks. en journalist eller en professionsbachelor i kommunikation eller en med vægtig efteruddannelse inden for området, f. eks. en diplomuddannelse. Hvis der i stillingen er mest vægt på undervisningsopgaver og lignende, er 3K-uddannelsen på Diakonissestiftelsen bredere sammensat og har stadig grundundervisning i kommunikation.

Vær opmærksom på, at Kirkeministeriet ikke endnu har udarbejdet et cirkulære til kommunikationsmedarbejdere. Derfor bliver de som regel ansat under Kirkeministeriets cirkulære for enten kirke- og kulturmedarbejdere eller kordegne. I begge tilfælde stilles der som udgangspunkt bestemte kompetencekrav inden for kristendomskundskab og kirkefaglighed. Under alle omstændigheder er det en god ide at sørge for, at en kommunikationsmedarbejder har en grundlæggende viden om organisation og værdigrundlag i kirken. Den kan de få på et efteruddannelseskursus.

Realistisk set kan det være svært at få en medarbejder, der kan det hele, og derfor må I prioritere opgaverne. Hvad er vigtigst for jer? Kommunikerer I mest gennem tekster (f. eks. i kirkeblad eller annoncesider i lokalavisen) eller gennem fotos (f. eks. på Instagram). Nogle af ydelserne kan man købe eksternt, f. eks. hos en grafiker. I kan få lavet skabeloner til brochurer, plakater, invitationer osv., som kommunikationsmedarbejderen så bare skal udfylde. Noget af det kan man også lære undervejs, fx CMS-systemet til hjemmesiden.

Men nogle ting skal være på plads, først og fremmest evnen til at tænke strategisk og så de basale skrivefærdigheder.

Annoncering:

Alle jobs i kirken skal slås op på Jobnet.dk, men derudover er det også en god ide at slå jobannoncen op på de professionelle sites, f. eks. Kforum eller Mediajob.dk (hvor annoncerne ryger i fagbladet Journalisten). Dermed sender I et signal om, at I forventer en professionel kandidat, og det gør jer mere attraktive for ansøgerne. 

Test:

Det er en god ide at afprøve ansøgeren, inden I ansætter ham eller hende. Hvis I har to samtalerunder, kan I bede dem, der kommer til anden samtale, om at lave nogle opgaver på forhånd. Afhængigt af, hvad I har mest brug for, kan det f. eks. være:

 • Lav fem opslag til vores Facebookside
 • Orienter dig på hjemmesiden og skriv derudfra en pressemeddelelse til lokalavisen
 • Lav en invitation til en aften for konfirmandforældrene, inkl. layout
 • Giv os i prioriteret rækkefølge fire gode råd til kommunikationstiltag for sognet.

Ud fra ansøgerens forslag kan I så til samtalen tale om de overvejelser, der ligger bag, og på den måde få en fornemmelse af den strategiske tænkning.

Forventningsafstemning

Har I brug for en kommunikationsmedarbejder, der gør alt det, I beder ham eller hende om – når I selv har tænkt det først? Eller skal I – mere sandsynligt – have en, der selv kan se behovet og udføre arbejdet? Ved hjælp af testen kan I se, om ansøgeren har et godt blik for jeres behov og kan se de gode historier i sognet, men husk også at tale om det til samtalen. Kommunikationsmedarbejderen skal føles som en aflastning, ikke som endnu en arbejdsopgave.