Fortsæt til hovedindholdet
Hjælp til nye menighedsråd
Samspil i menighedsrådet

Samspil i menighedsrådet

At arbejde sammen i et menighedsråd er lidt som at spille sammen i et orkester. Det er en helt fantastisk oplevelse, når samspillet fungerer optimalt. Så kan to plus to pludselig blive til fem! Til gengæld er oplevelsen tilsvarende nedslående, når samspillet ikke fungerer. Så kan man opleve, at to plus to kun bliver til tre.

Samspil er lige så vigtigt, som det er svært at tale om. Vi må erkende, at der er rigtigt mange forskellige måder at spille sammen på og ikke én, der er den rigtige. Men det er muligt at blive bedre til at spille sammen. Det er det, denne artikel handler om. Vi bliver i billedet fra musikkens verden og håber, at følgende kan være inspiration til det gode samspil i netop dit menighedsråd. 

Orkestret
Et orkester kan være stort eller lille, men uanset størrelsen skal alle i orkestret arbejde sammen for at frembringe musik.

Orkestret består af forskellige instrumenter. Nogle høres mere end andre, nogle har flere solostykker end andre, men orkestret fungerer ikke efter hensigten, hvis ikke hvert eneste instrument yder sit.

Alle instrumenters bidrag skal respekteres. Orkestret skal have tillid til hvert enkelt instrument, give det lov til at spille og modtage bidraget åbent og konstruktivt.

Når et orkester spiller sammen igennem længere tid, får det ofte et skyggemedlem, der hedder ”plejer”. Hvis ”plejer” fylder for meget eller ikke fungerer efter hensigten, kan det blive nødvendigt at smide ham ud af orkestret.

Ind imellem er det gavnligt at holde pause fra musikken og lave andre ting sammen. Det er vigtigt at lære hinanden at kende for at opnå et godt samspil. 

Takten
Takt er rytmen i musikken. Det er vigtigt, at alle instrumenter kan holde takten. Følger man takten, bevæger musikken sig, og dermed oplever orkestret en tilfredsstillende fremdrift.

Undervejs i musikstykket varierer rytmen. Den kan både være meget hurtig, meget langsom og alt imellem. Hver hastighed udfordrer orkestret på sin måde, men et velfungerende orkester vokser med udfordringerne.

Når sidste takt er spillet, er musikstykket færdigt, og orkestret har nået sit mål. Bagefter venter flere musikstykker, men ind imellem skal man huske at fejre sine præstationer. Måske har orkestret fremført et stort værk, et meget kompliceret værk, eller måske et værk de slet ikke troede muligt. Så er det tid til at takke hinanden og modtage applaus. 

Tonen
Orkestret spiller mange forskellige musikstykker. Nogle er mere populære end andre, men et godt repertoire er altid varieret. Hvis repertoiret indeholder for meget af det samme, bliver det monotont og kedeligt.

De enkelte musikstykker er ofte bygget op af forskellige afdelinger. Nogle er lette, mens andre er mere komplicerede. Et velfungerende orkester kan både spille dur og mol, uden at det går ud over harmonien i orkestret.

Med variation og udfordring i musikstykkerne vokser orkestrets evner og resultater. Samtidigt oplever medlemmerne, at samspillet er inspirerende, og det giver lyst og mod på mere. 

Tilhørerne
Uanset om orkestret spiller op til koncert eller samles til øvning, er der nogen der lytter. Og musik lyder altid bedst, når samspillet fungerer.

Et musikstykke kan indeholde dur og mol, ja endda disharmoni, og stadigt lyde godt, så længe orkestret samarbejder. Så er det sjovest at spille sammen, og så er der flere, der får lyst til at spille med. 

Fra orkester til menighedsråd
I virkelighedens verden styres samspillet i menighedsrådet af to ting. Man kan sammenligne det med orkestrets partitur og noder. Det er på den ene side menighedsrådsloven, der beskriver formålet med samspillet, og på den anden side er det forretningsordenen, der beskriver måden menighedsrådet spiller sammen på.

Det er op til det enkelte medlem hele tiden at deltage i og bidrage til menighedsrådsarbejdet på en konstruktiv måde. Målet er at udføre det betroede hverv; at byde gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst.

Artiklen er skrevet på baggrund af en pjece, der er udarbejdet i et samarbejde mellem Kolding Provsti og menighedsrådene i provstiet.