Fortsæt til hovedindholdet
Hjælp til nye menighedsråd
IT: Hvad, hvem, hvor

IT: Hvad, hvem, hvor

IT er allestedsnærværende i dag, også i folkekirken. Det er en stor hjælp, når det virker, og det er helt håbløst, når det ikke virker. Og så kan det være svært at finde rundt, hvis man ikke lige ved, hvor man skal finde hvad. Denne artikel vil hjælpe dig i gang med folkekirkens IT og give dig inspiration til, hvor du kan få hjælp. 

Den Digitale ArbejdsPlads

Alle med tilknytning til folkekirken har adgang til det fælles intranet kirkenettet, der også kaldes den Digitale ArbejdsPlads eller DAP. 

Log på DAP

Gå ind på www.folkekirkensit.dk og vælg funktionen Log på kirkenettet. Du kan også gå på www.menighedsraad.dk og vælge funktionen "Log på folkekirkens intranet". Derfra viderestilles du til selve log ind-siden. Her logger du på med dit NemID, akkurat som du gør til din bank. 

DAP-forsiden

På forsiden af den Digitale ArbejdsPlads vises indholdet af mail indbakken, og der er adgang til menighedsrådets mail og arkiv. Du kan også læse meddelelser fra provsti, stift og kirkeministerium samt evt. tilmelde dig advis funktionen, så du får besked, når der kommer nye meddelelser.

Forsiden indeholder desuden genveje til de programmer og funktioner, som anvendes ofte. I feltet Seneste regler kan du holde dig opdateret om de nyeste bestemmelser, og i den fælles kalender kan dit menighedsråd, provstiet, stiftet og kirkeministeriet oplyse om begivenheder.

Øverst på siden er søgefunktion og stamdata, og lige under dem finder du faneblade med hovedemner. Nederst på siden er der links til forskellige hjælpesider samt sider om folkekirken og om tro. Du kan selv redigere, hvilke sider du vil have vist.

DAP-support
Hvis du har brug for hjælp, kan du finde vejledninger til DAP under faneblad IT. Du kan også ringe til DAP-support på tlf. 70 20 25 95 eller sende mail til dap-support@km.dk.

Hvad finder jeg på DAP?
Alt efter hvilken funktion du har i menighedsrådet, vil du have adgang til forskellige programmer og funktioner på DAP. Her er de mest almindelige angivet med navn på faneblad eller findested.

  • Rådets mail, se faneblad Menighedsråd
  • Rådets arkiv, se faneblad Menighedsråd
  • Programmer og funktioner du skal bruge som menighedsrådsmedlem, se forside
  • Meddelelser fra provstiet, stiftet og kirkeministeriet
  • Håndbøger med vejledninger i menighedsrådsarbejde og blanketter
  • Grupperum
  • Dataarkiv
  • Adgange med oversigt over dine og alle de mulige adgange på DAP
  • IT hvor du finder vejledninger til DAP
  • LM hvor du har adgang til bestyrelsens arbejde i Landsforeningen af menighedsråd

www.sogn.dk

Sogneportalen udgives af Folkekirkens IT og informerer om alle sogne i Danmark, inklusiv dit sogn. For hvert sogn er der kontaktoplysninger, kalender, fakta om sognet og økonomi. Desuden vil der være et link, hvis dit sogn har sin egen hjemmeside. Den bør du læse, da den informerer om kirkelivet i dit sogn og dermed også om resultaterne af dit menighedsrådsarbejde.

www.menighedsraad.dk

Landsforeningen af Menighedsråd er en interesseorganisation, som de fleste menighedsråd er medlem af. På deres hjemmeside kan du læse om organisationen og deres medlemsydelser. De tilbyder kurser, rådgivning om jura, personale, økonomi og strukturændringer samt konsulentydelser i forbindelse med regnskab, udvikling af din lokale kirke, konflikthåndtering og krisekommunikation. 

Provsti

Provstierne har typisk en hjemmeside med information om aktiviteter og ansatte i provstiet. 

www.haderslevstift.dk

Haderslev Stift har en hjemmeside med information om aktiviteter og ansatte i stiftet. Her kan du finde kontaktoplysninger på stiftets administration, der yder rådgivning til menighedsråd i sager om løn, personale og jura samt lokalplaner, byggesager og lån. Du kan også læse om stiftsråd, stiftsudvalg og fokusområder. Desuden kan du læse om de arrangementer stiftet afholder og tilmelde dig.

Artiklen er skrevet på baggrund af en pjece, der er udarbejdet i et samarbejde mellem Kolding Provsti og menighedsrådene i provstiet.