Skabeloner
Nyheder

Følgebrev

Det er en god ide at medsende et ultrakort følgebrev sammen med selve ansøgningen, hvor I kort introducerer jer selv og projektets vigtigste aspekter. 


Af Lene Kjældgaard, Haderslev Stift.

Hent skabelon til følgebrev.

Husk at åbne filen og gem den, FØR du begynder at udfylde, ellers risikerer du at miste de indtastede data.

Du kan finde flere eksempler på følgebreve hos fonde.dk.