Gode råd om fundraising
Nyheder

Hvad er fundraising?

I har penge til at løse jeres kerneopgave, men har en god ide til et projekt, der kan løse et almennyttigt problem, der samtidig understøtter jeres folkekirkelige opgave. Men hvor skal pengene komme fra? Måske fra fundraising. 


Af Lene Kjældgaard, Haderslev Stift.

Fundraising er en måde at skaffe økonomiske midler på med et bestemt formål for øje, og der er mange om buddet, når der skal søges indsamling af midler til bl.a. NGO'er, foreninger eller kommuner. Derfor skal I planlægge jeres proces grundigt, når I søger midler til jeres projekt. 

Det er generelt vigtigt, at I ikke søger en enkelt fond for hele det beløb, I har brug for, men spreder jer ud ved at søge flere forskellige fonde, og gerne søger i flere omgange. Husk altid at være ærlige omkring, hvilke andre fonde, I søger, og for hvor meget.

De mest almindelige typer af fundraising er:
 

1. Klassiske ansøgninger til offentlige puljer og private fonde er typiske form for finansiering af projekter. Når I skriver til en offentlig pulje eller privat, større fond, vil der ofte være et ansøgningsskema det enkelte sted, som skal udfyldes. Lokale og mindre fonde har ikke altid et fast ansøgningsskema, så her skal du udvælge, hvad du vil have med, og hvordan du rammer bestyrelsen i en målrettet ansøgning. 

Læs, hvordan du skriver en god fondsansøgning.


2. Sponsorater er ofte et samarbejde mellem en privat virksomhed og en god sag. Det kan være, den lokale virksomhed gerne vil støtte et godgørende projekt, og vise et samfundsengagement, og derfor støtter den lille håndboldklub eller donerer cykler til et integrationsprojekt. Ofte får virksomheden sit navn eller logo fremhævet i materialer, på bannere eller andre steder.
Læs, hvordan sognepræsten bruger sponsorater til sine bog-projekter.


3. Crowfunding er en løbende finansiering af projekter gennem økonomiske bidrag fra enkeltpersoner eller via lokale borgere. Crowdfunding kan være en god måde at få de sidste midler i hus.


4. Medlemsbidrag er f. eks. et støttekontingent fra enkeltpersoner eller virksomheder/organisationer. På den måde giver man økonomisk støtte til foreningens aktiviteter og drift.


5. Det er også en mulighed at sælge varer eller produkter, der giver penge til projekter. Det kan f. eks. være skoleklassen, der sælger kage for at samle penge til en studietur eller salg af strikkede vanter, der går til aktiviteter. 
 

Fakta (klik på + for at åbne)

Tre gode råd om fundraising

• Vær ude i god tid. Husk at undersøge ansøgningsfrister. 

• Undersøg fundatsen. Hvad er fondenes formål? 

• Husk, at mange fonde ikke giver penge til projekter, der er påbegyndt.

 

Læs flere gode råd om praktisk fundraising.