Gode råd om fundraising
Nyheder

Få sparring i stiftet

Har du et potentielt projekt, der skal finansieres af eksterne midler, står stiftets kommunikationskonsulent klar til at hjælpe dig med rådgivning. 


Af Lene Kjældgaard, Haderslev Stift.

Projektbeskrivelse, budget- og finansieringsplan, en skarp vinkel på projektet og screening af relevante fonde. Fundrasing kan virke uoverskueligt - især, hvis I ikke har prøvet det før. 

Haderslev Stifts kommunikationskonsulent, Lene Kjældgaard, har en tillægsuddannelse som Fundraising Manager, og kan bistå med rådgivning og sparring til dit projekt. Bemærk, at I selv er projektejere, og skal stå for den overordnede ansøgningsproces og evt. dialog med fondene. 

Ved opstart af projekt er Lene Kjældgaard ikke længere involveret, men følger proces og resultater sideløbende med henblik på vidensdeling med andre projekter og tiltag i stiftet.

I kan få hjælp til:

  • Rådgivning/sparring i forhold til projektidé/projektets indhold og fortælling
  • Overordnet afklaring af, om der er potentiale for fundraising til projektet
  • Screening af relevante fonde
  • Korrektur og gennemlæsning af ansøgning
  • Bistand med formidling og pressearbejde
  • Vidensdeling (herunder oplæg)
  • Hjælp til skabeloner, f. eks. budget- og finansieringsplan, projektbeskrivelse, følgebrev og støttebreve

I kan også finde relevante skabeloner til ansøgningsmaterialet, læse, hvordan andre sogne har arbejdet med fundraising og finde artikler, der kan hjælpe med at understøtte sognets fundraising i værktøjskassen.

Find inspiration i værktøjskassen om fundraising.

Husk, at de fleste fonde kan have sagsbehandlingstider fra seks uger og til seks måneder. Derfor er det er en god ide at begynde en fundraisingproces i god tid, inden der skal søges eksterne midler. 

Har du spørgsmål om fundraising, eller sidder du med et potentielt projekt, er du altid meget velkommen til at kontakte stiftets kommunikationskonsulent Lene Kjældgaard på lek@km.dk eller på tlf. nr.: 31 41 25 26. 
 

Fakta (klik på + for at åbne)

Bliv bruger hos fonde.dk

Stiftsrådet har tegnet et abonnement hos Fonde.dk, som du kan få adgang til, hvis du sidder i et menighedsråd eller et stiftsudvalg i Haderslev Stift. 

 

Fonde.dk er et online værktøj, der støtter arbejdet med fundraising i offentlige og private virksomheder. Siden indeholder bl.a. en database, hvorfra det er muligt at screene mulige fonde, puljer, legater og andre tilskudsprogrammer i Danmark, Norden, EU og øvrige lande. 
 

Tilmeld dig fonde.dk her: