Gode råd om fundraising
Nyheder

Evaluering af projekt

Flere store fonde stiller krav til evaluering. Samtidig kan en evaluering tilvejebringe ny viden og læring for jer.


Af Lene Kjældgaard, Haderslev Stift.

I folkekirken er vi ikke altid gode til at evaluere på vores projekter, men især hos de store fonde er evaluering af projektet ofte et krav. Evaluering af et projekt kan være kvantitativ, hvor man dækker bredden af et projekt med f. eks. antal deltagere, antal forløb, aktiviteter osv. Den kvantitative tilgang bruges typisk i form af spørgeskemaundersøgelser. 

Tilgangen kan også være kvalitativ, hvor man går mere i dybden, og sætter fokus på betydningen af et givent projekt, f. eks. hvordan udsatte oplever at blive inddraget i et sangforløb i kirken. Kvalitative metoder dækker over bl.a. observationer, interviews og uformelle samtaler med et udsnit af deltagerne. 

Husk, at en evaluering ikke kun skal ses som et nødvendigt onde overfor de fonde og puljer, der stiller krav om en evaluering. En evaulering kan også være med til at skabe mere værdi for projektet og for andre, og skabe en forbedret praksis til kommende projekter.

Hvis du står med et projekt, hvor bevillingsyder kræver en evaluering, så husk at indregne det i budgettet, så en del af de søgte midler bliver afsat til en evaluering. Tal også gerne med fonden om, hvorvidt den har særlige ønsker til, hvordan en evaluering skal laves, og hvem, der evt. skal stå for den.

Find inspiration til, hvordan du kan evaluere dit projekt her (Nordea-fonden).

Læs mere om evaluering her (Nordea-fonden).

Den simple evalueringsmodel:

De forskellige trin i evalueringsmodel fra Nordea-fonden

Kilde: Nordea-fonden.

7 gode refleksionsspørgsmål:

7 gode refleksionsspørgsmål

Kilde: Nordea-fonden.