Gode råd om fundraising
Nyheder

Adgang til fonde.dk

Fonde.dk er Danmarks største fondsdatabase og fundraisingportal. Du kan få gratis adgang til fonde.dk, hvis du sidder i et menighedsråd eller stiftsudvalg i Haderslev Stift. 


Af Lene Kjældgaard, Haderslev Stift.

Har du et støtteværdigt projekt til glæde og gavn for hele eller dele af målgruppen i dit sogns menighed, men mangler ekstern finansiering for at realisere projektet? Og har du brug for et afgrænset overblik over, hvilke støttemuligheder, der kan være relevante for dit projekt? Det kan du få hos fonde.dk, der er en database med over 15.000 fonde, puljer og legater. 

Stiftsrådet har tegnet et abonnement hos fonde.dk, som du kan få adgang til, hvis du sidder i et menighedsråd eller et stiftsudvalg i Haderslev Stift. 

Fonde.dk er et online værktøj, der støtter arbejdet med fundraising i offentlige og private virksomheder. Siden indeholder bl.a. en database, hvorfra det er muligt at screene mulige fonde, puljer, legater og andre tilskudsprogrammer i Danmark, Norden, EU og øvrige lande. 

Her finder du også et e-bibliotek med podcasts, skabeloner, rapporter, udgivelser og artikler om fundraising, samt bevillingsnyheder, der alt sammen kan være med til at understøtte dit arbejde med at søge eksterne midler til at finansiere dit projekt. 

Tilmeld dig fonde.dk herunder: