Udgivelser
Magasin

Magasiner og stiftsbøger:

Haderslev Stifts årlige magasin er et aktuelt magasin om kirkeliv og tro i Haderslev Stift. 

Målsætningen med magasinet er at give læseren et aktuelt billede af, hvad der præger folkekirken i Haderslev Stift i udgivelsesåret såvel som det efterfølgende år. Magasinet vil sætte ord på tro og tendenser, vække til eftertanke, synliggøre initiativer, inspirere til diskussioner og nye måder at gøre ting på, og gå tæt på præstens såvel som menighedsrådets overvejelser og udfordringer.
Vi håber, at magasinet kan være et brugsmagasin og være til glæde, til viden og til eftertanke både blandt menighedsrådsmedlemmer og blandt præster.

Magasinets artikler kan efter efter aftale genanvendes i lokale kirkeblade. Henvendelse rettes til Haderslev Stift Kommunikation.

Magasinet 2017:

Magasinet 2017 

Magasinet udkommer op til det nye kirkeår. Det samler op på reformationsårets temaer, og hvordan de peger fremad.
Læs biskoppens intro, og læs i magasinet, når det udkommer, bl.a. om:

 • Biskoppen begrunder temaet: "Hvis kirken trækker sig ud af verden og forkynder ordet for lukkede døre og nedrullede gardiner som noget, der kun vedrører det enkelte menneskes indre liv, svigter den sin opgave. Hvis folkekirken ikke vil blande sig i det sekulære samfund på det sekulære samfunds præmisser, så er den ikke folkekirke – en kirke af og for folket."
 • Fokus på skole-kirkesamarbejdet: Skal børnene i skolen kunne læse 200 ord i minuttet for at kunne slå kineserne i konkurrencestaten eller for at blive i stand til at læse spændende bøger og store fortællinger, der giver forståelse for historien og redskaber til livet? Folkekirken er med i samtalen. Mød bl.a. Anders Bondo, formanden for Danmarks Lærerforening, og læs hvem der er hvem i skole-kirkesamarbejdet.
 • Kirken og kommunen: Hør tre af de stemmer, der aktuelt har været og er i tæt dialog med folkekirken. En skolechef, en borgmester og formanden for styregruppen for reformationsfejringen i Haderslev.
 • Fra tro til robuste kræfter - kirken har noget at sige både om robusthed og magtesløshed, to af tidens øgleord.
 • Grøn kirke: Hvad betyder det at være grøn kirke? På besøg bl.a. hos Simon Peters Kirke i Kolding til en samtale om klima, skabelse og kirke.
 • Kirke i byen: Vi taler med god mening ofte om kirken på landet, men hvordan møder den store bykirke sit sogn? Læs portræt af en kirke i Kolding.    
 • Læs også: Kort nyt, tal om folkekirken, Stiftsdagen 2018, dåbsinitiativer & aktuelt i dit provsti 


Magasinet 2016

Pris: Omkostningen til forsendelse - bestil her
Indhold bl.a.:

 • Fra den ene dag til den anden "er" man folkekirken
 • Tal og fakta om folkekirken i Haderslev Stift
 • Mursten eller kirkeliv, konsulenter eller ikke konsulenter? 
 • Frisogn har givet frimodighed
 • Når gudstjenestelivet er svært
 • "Brugsen kan ikke lave børnekor - men det kan vi"

Magasinet 2015

Pris: Omkostningen til forsendelse - bestil her
Indhold bl.a.:

 • Stedet af største betydning v. biskop Marianne Christiansen
 • Med pælerødder i sit sogn - om at have kirken som anker i et travlt liv
 • Eftertanke - kan et sted have betydning i sig selv?
 • Præst på landet - en sognepræst skriver 
 • Mere liv i præstegården - da den blev bygget om til sognegård
 • Tema om kirkens møde med flygtninge 


Magasinet 2014

Pris: Omkostningen til forsendelse - bestil her
Indhold bl.a.:

 • I hjertet af reformationen ligger ordet protest  v. Marianne Christiansen
 • Det skulle vi vist ikke have sagt ?  v. domprovst Kim Eriksen
 • Haderslev - Nordens Wittenberg  v. Christa Hansen
 • Reformationens DNA  v. Bent Andreasen
 • Stiftsvåben og segl v. Peder Kristiansen
 • Inspirationen ligger i forkyndelsen - v. domprovst i København, Anders GadegaardMagasinet 2012-2013

Pris: omkostningen til forsendelse - bestil her
Indhold bl.a.:

 • Fra fortvivlelse til frimodighed. Luthers tros-opdagelse v. Niels Henrik Arendt
 • Fire skud fra hoften v. domprovst Kim Eriksen
 • Hvor er Gud, når vi lider? v. Hans Vium og Inge Lindhardt Mikkelsen
 • At være evangelisk. Hvad betyder det i dag? v. Siegfried T. Kasparick
 • Frisat til ansvarlighed. Hvad siger Luthers to-regimentelære mig? v. Jens Christian Gjesing
 • Hva’ så, Luther? v. Holger LissnerMagasinet 2010-2011

Pris: Omkostningen til forsendelse - bestil her
Udgivet i forbindelse med Stiftsdagen 2012
Hæftet introducerer Stiftsdagens værkstedsgrupper.Ældre stiftsbøger:

Registrant til stiftsbøger 1946-2009: download

Registranten over de gamle stiftsbøger er en guide til et skatkammer af refleksioner og oplysninger. Kontakt stiftet for at se, hvilke materialer det kan lade sig gøre at skaffe.


Bestil magasinet 2017:
Ved bestilling angivelse navn, antal magasiner og hvortil magasiner og faktura skal sendes. 
Udkommer i uge 48. 
Pris pr. styk: 60 kr. + forsendelse.
BESTILLING HER - senest 10. november.

Bestilling af tidl. magasiner og stiftsbøger:

Send en mail til Heidi Hinrichsen