Stiftsudvalg
SUK

Stiftsudvalg for Unge og Kirke

SUK - Samtaleforum for Unge og Kirke - er et landsdækkende forum, nedsat af biskopperne i 2002.
 Det er et folkekirkeligt samtaleforum med det formål at dele erfaringer og diskutere forholdet mellem unge og kirke.
SUK's formål er at styrke og udvikle forholdet mellem unge og folkekirken.  

Udvalget deltager i det landsdækkende netværk og arbejder ud fra samme grundlag. Det har repræsentantion fra alle provstier nord og syd for grænsen og fra kirkelige ungdomsorganisationer, KFUM og KFUK samt IMU, Indre Missions Ungdom. 

Udvalget arbejder desuden med

  • PR for Kirkepiloter og netværk imellem dem
  • Unge-strategi i stiftet  

På studietur:
Udvalget tager i dagene 21.-23. maj på studietur til Amsterdam. Programmet byder bl.a. på et besøg hos YMCA i Amsterdam, et besøg hos manden bag en pop udp-kirke og besøg hos andre kirkelige aktører, der arbejder med og lykkedes godt med involvering af frivillige.