Stiftsudvalg
SUFO

Kirkens arbejde med udviklingshæmmede m.fl.

Mange folkekirkepræster underviser og konfirmerer udviklingshæmmede og opmærksomhedsforstyrrede, både fra folkeskoler og fra specialskoler. 

Mange andre ansatte i folkekirken har en tæt berøringsflade til dette arbejde. SUFO (Stiftsudvalget for arbejdet med udviklingshæmmede, funktionshæmmede og opmærksomhedsforstyrrede) arbejder med inspiration og videreuddannelse til hele dette fagområde, som ikke mindst er vokset i takt med, at flere og flere børn og unge inkluderes i den almindelige skoleundervisning, hvilket betyder, at de også inkluderes i den almindelige konfirmationsforberedelse og minikonfirmandundervisning.

På landsplan har der været arbejdet med at undervise udviklingshæmmede konfirmander i mange år. Fra de store institutioner blev oprettet i begyndelsen af 1900-tallet, var dette arbejde knyttet sammen med de institutioner, som den daværende Åndssvageforsorg drev. I løbet af de sidste godt 30 år har disse store institutioner været under afvikling, arbejdet er blevet decentraliseret og mange folkekirkepræster landet over har undervist og konfirmeret udviklingshæmmede fra specialskoler eller folkeskoler, hvor de udviklingshæmmede blev integreret i klasserne. Der har været gjort et stort pionerarbejde her. Præsterne var ikke uddannet til at arbejde med udviklingshæmmede. Det har været 'learning by doing' hele vejen igennem. Præstehøjskolen i Løgumkloster har derfor afholdt flere kurser for præster, der underviser udviklingshæmmede, og disse kurser har resulteret i et netværk af præster, der arbejder for at søge inspiration og videreuddannelse inden for området.
I september 2004 blev der i Nyborg stiftet en landsdækkende forening for kirkeligt arbejde for udviklingshæmmede.De nordiske lande har også fået etableret et godt samarbejde om kirke og udviklingshæmmede. Hvert andet år indbydes der til konference i de nordiske lande.

Arrangementer: