Stiftsudvalg
Religionspædagogik

Udvalget for religionspædagogik

Udvalget sætter i gang eller inspirerer til undervisningsmæssige aktiviteter, der mest hensigtsmæssigt foregår på stiftsplan, og formidle erfaringer om religionspædagogiske initiativer i andre stifter. 

Udvalget bidrager desuden til, at relevante uddannelsesinstitutioner (herunder også kirkemusikskoler og evt. ikke-kirkelige uddannelsesinstitutioner) arrangerer debat- og inspirationsdage om kirkelig undervisning, og arrangerer selv sådanne.