Stiftsudvalg
Mødet med det nyspirituelle

Mødet med det nyspirituelle

Med udgangspunkt i den kristne tro er formålet med udvalgets arbejde at styrke folkekirkens møde med andre religioner og livstydninger i åbenhed og respekt - men primært at rette opmærksomheden mod det nyspirituelle.

Udvalget skal og vil tilskynde til erfaringsudveksling mellem præster, kirke- og kulturmedarbejdere, menighedsråd, organisationsansatte og frivillige. Understøtte initiativer i sogne og provstier, målrettet de nyspirituelle/åndeligt søgende.

Læs mere i kommissoriet.
Følg initiativer på udvalgets område på udvalgets facebook-side.

Kommende møder: