Stiftsudvalg
Mellemkirkeligt udvalg

Foto fra udvalgets studietur til Hamborg marts 2017 

Mellemkirkeligt udvalg

  • forbereder og tilrettelægger mellemkirkeligt arbejde i stiftet
  • kan støtte initiativer, der skønnes at styrke den mellemkirkelige kontakt, at øge indsigten i andre kirkers liv og lære og i øvrigt at styrke den mellemkirkelige forståelse
  • lægger vægt på, at initiativerne  har en klar spredningseffekt i henseende til mellemkirkelig forståelse
  • søger at fremme deltagelse fra Haderslev Stift i internationale kirkelige møder og konferencer og kan bevilge tilskud hertil
  • yder normalt ikke støtte til organisationers deltagelse i disses nationale eller internationale møder, kongresser eller lign. - eller til studierejser til præsters eller andres efteruddannelse

Mellemkirkelig værktøjskasse:

Den mellemkirkelige værktøjskasse er blevet digitaliseret. Den indeholder kontaktpersoner, ideer og forslag til brug for menighedsrådenes arbejde med det mellemkirkelige område. Digitaliseringen betyder, at værktøjskassen både er nemmere at finde og nemmere at opdatere. Find den her