Stiftsudvalg
Diakoni

Diakoniudvalget:

Livet leves udsat, sårbart og afhængigt af andres omsorg og kærlighed. Kirkens diakoni tager afsæt i alle menneskers ligeværd og værdighed. Både den, som hjælper, og den, som har brug for støtte. Stiftsudvalget for diakoni skal inspirere til sognediakoni og understøtter diakonale initiativer i sogne og provstier, bl.a. ved erfaringsudveksling mellem præster, sognemedhjælpere, organisationsansatte og frivillige.

Dokumenter:

Møder: