Stiftsråd og stiftsudvalg
Stiftsudvalg

Stiftsudvalgene:

Stiftsudvalgene under Haderslev Stift løser for stiftsrådet og biskop en række opgaver inden for folkekirkens store arbejdsområder. Reformationsudvalget var ad hoc, de øvrige faste. Fælles er, at udvalgene understøtter det kirkelige liv med initiativer, som det enkelte sogn ikke kan løfte alene, ved at samle og dele viden om den praksis, der foregår i stiftets sogne på de enkelte udvalgs områder. 

Udvalgene fungerer inden for fire hovedgrupper:

  • Kirke og samfund (Mellemkirkeligt udvalg, Folkekirke og religionsmøde og Folkekirkens møde med ny spiritualitet)
  • Gudstjenesten (Tidl. Gudstjenesteliv og Kirkemusik)
  • Diakoni og mission (diakoniudvalget og missionsudvalget)
  • Undervisning (HASK, SUK, SUFO og Religionspædagogík)


Det bindende stiftsbidrag finansierer stiftsudvalgenes aktiviteter.
Udvalgene afleverer årsrapporter pr. 1. februar. Heri ser de både tilbage og frem. Læs årsrapporterne på alle udvalgenes forsider.

Bibelselskabets stiftsudvalg

Bibelselskabet har stiftsudvalg, der arbejder lokalt for Bibelselskabets formål, i alle stifter - også i Haderslev Stift.  Dette udvalgs aktiviteter vil indgå i kalender m.v.


Hvornår holder udvalgene møder og arrangementer? 

Budgetprocedure

Siden december 2015 har stiftsrådet indarbejdet en ny budgetprocedure, hvis formål det er at sikre "remtræk" mellem stiftsrådet, udvalgene og provstierne.
Procedure og frister fremgår af årshjulet nedenfor.