Stiftsråd og stiftsudvalg
Stiftsrådet

Stiftsrådet styrker kirkelivet

Efter en forsøgsperiode har der siden 2009 været stiftsråd i alle landets stifter. Fødte medlemmer af stiftsrådet er biskoppen og domprovsten. De øvrige medlemmer er tre præster, der repræsenterer stiftets præster, en medarbejderrepræsentant, der repræsenterer de ansatte i sognene, og en læg-repræsentant fra alle provstier. 

Stiftsrådets handlekraft ligger i udvalgene og økonomien, stiftsbidraget. Det kan anvendes til aktiviteter på stiftsplan inden for kommunikation mellem stiftet, menighedsråd og provstier, inden for formidling af kristendom samt til udviklingsprojekter inden for f.eks. undervisning, diakoni, it, medier og kirkemusik. 
Stiftsrådet kan også på biskoppens opfordring rådgive biskoppen i aktuelle kirkelige sager i stiftet.