Råd fra politiet: Sund fornuft og DNA-mærkning

En sikringsrådgiver fra politiet gav gode råd til sikring af værdier, da stiftsrådet og repræsentanter for provstiudvalgene mødtes til første fællesmøde siden efterårets valg.  … Læs mere

Remtræk med forslag til forbedring

Det giver god mening, at stiftet tager initiativer til udvikling af det fælles kirkeliv, men det er en stadig udfordring at få inspiration og viden gjort synlige i sognene. Det var nogle af de konklusioner, man kunne drage på det første fællesmøde mellem det nyvalgte stiftsråd og repræsentanter for de nye provstiudvalg.  … Læs mere

Omvalg i Sønderborg Provsti - møde blev ikke annonceret korrekt

Valget til de nye provstiudvalg og det nye stiftsråd fandt sted og blev afsluttet hen over eftersommeren og efteråret 2017, men Sønderborg Provsti må nu i gang med et omvalg. Det indledende orienteringsmøde blev ikke annonceret korrekt, og det kan have påvirket valgets udfald. Derfor skal valget gå om, har biskoppen besluttet.… Læs mere

Nyt stiftsråd tog fat på travlt år

Det lyder 'skabs-tørt' med en første ordinær dagsorden, der handler om forretningsorden, nye repræsentanter i forskellige råd og udvalg samt rammer for stiftsbidraget så langt ude som 2019. Men det nye stiftsråd gik til opgaven og sit første møde med ildhu og flere principielle debatter. … Læs mere

Diakoniudvalget indstifter diakonipris 

Stiftsudvalget for diakoni  benyttede første mødegang i det nye diakoninetværk til at indstifte en ny diakonipris. Den skal synliggøre og fremme folkekirkens diakoni i Haderslet Stift og uddeles første gang på Stiftdagen 2018. … Læs mere

'Teologi for voksne' afslutter første hold

Initiativtagerne til 'Teologi for voksne' i Haderslev Stift så rigtigt, da de i 2014 tog de første skridt til et lokalt voksenundervisnings-tilbud i teologi på højt niveau. Første hold slutter nu, samtidig med at TFV planlægger at udvide med et sommeruniversitet.… Læs mere

Fra to til syv asylpræster

Haderslev Stift ændrer struktur på asylområdet og flytter ressourcerne ud i provstierne, tæt på de lokale menigheder.… Læs mere

Kampvalg på det nye stiftsråds første møde

Karen Sundbøll blev i går genvalgt som formand for det nye stiftsråd i Haderslev Stift. Det skete uden modkandidater, hvorimod forsamlingen måtte igennem to valgrunder, før næstformanden var valgt.… Læs mere

Haderslev-folk henter inspiration i København

Syv engagerede mennesker fra Haderslev Stift har travlt program på tre-dages inspirationstur i København.  … Læs mere

Nyt stiftsråd er på næsten plads

Med valget af præsternes tre repræsentanter kom det nye stiftsråd til perioden 2017-2021 i dag næsten på plads. To præster træder ud, to nye træder til. Også flere af repræsentanterne for menighederne er nye i sammenhængen. … Læs mere

Vis flere