Nyt fra stiftsråd og udvalg
Nyheder

Nyt stiftsråd tog fat på travlt år

Det lyder 'skabs-tørt' med en første ordinær dagsorden, der handler om forretningsorden, nye repræsentanter i forskellige råd og udvalg samt rammer for stiftsbidraget så langt ude som 2019. Men det nye stiftsråd gik til opgaven og sit første møde med ildhu og flere principielle debatter. 

Hvordan skal udvalgsstrukturen være de kommende år, hvordan kan stiftsrådet understøtte, at der bliver uddannet flere organister og kirkemusikere, og hvordan finder man den rette balance mellem Rigsrevisionens og stiftsudvalgenes behov? 
Det var nogle af emnerne, da det nye stiftsråd i går trådte sammen til sit første ordinære møde. 
På dagsordenen var flere formalia: gennemgang af stiftsrådets forretningsorden, afkastrapportering fra den fælles kapitalforvalter samt gennemgang af stiftets lånepolitik og bemyndigelser til stiftets administration.
Men nye rådsmedlemmer og nye øjne betyder også nye spørgsmål. Det blev til flere principielle debatter.
Blandt de punkter, der trak opmærksomhed, var en ny vejledning for, hvad der skal være opfyldt, for at stiftsrådet må bevilge penge til udvalg og projekter. Det handler om på den ene side at skabe de bedste betingelser for stiftsudvalgene, der har brug for fleksibilitet og frihed, og samtidig at opfylde Rigsrevisionens krav til forvaltning af de offentlige midler. F.eks. at der formelt set skal ligge et program, før der kan bevilges midler:
"Men man kan ikke bede et stiftsudvalg lave et detaljeret program for en aktivitet, som det ikke ved, om det får penge til," sagde provsternes repræsentant i stiftsrådet, Grete Wigh-Poulsen.
Det vandt opbakning i det øvrige råd:
"Det må ikke blive for bureaukratisk," siger Karen Sundbøll, formand for stiftsrådet.
Udvalgene bliver orienteret om vejledningen på budgetmøderne mellem de enkelte udvalg og stiftsrådet i begyndelsen af april.

Videndeling
I samme forbindelse - studierejserne - spurgte det nye lægmedlem fra Hedensted Provsti, Søren Kallestrup, hvordan udvalgene efter en studierejse deler den nye viden, de har fået, så den kommer ud i provstier og sogne.
Her redegjorde stiftsrådets formand bl.a. for den samarbejdspraksis, som stiftsråd og stiftsudvalg har udviklet i seneste periode, hvor flere stiftsudvalg har været på studieture. Efterfølgende har de indsendt en rapport, og flere gange har de også haft foretræde for stiftsrådet og fortalt mere om studierejsen.
Rapporterne er blevet offentliggjort på stiftets hjemmeside og anvendt i stiftets kommunikation. 
Karen Sundbøll foreslog at udbygge rapporterne med perspektivering, således at anvendelsen af den nye viden kommer til at stå tydeligt frem.
Det var der almindelig tilslutning til.

Samarbejde med musikskoler 
En ansøgning fra domorganisten, Henrik Skærbæk Jespersen, gav anledning til en variant af samme debat. Domorganisten søgte stiftsrådet om midler til en video nr. 2 om de såkaldte orgeldrenge fra Haderslev Drengekor. De er begyndt at spille orgel i domprovstiets kirker, og nogle af dem er blevet så dygtige, at de er begyndt at kunne vikariere i kirkerne. 
Den første video har givet anledning til fornyet samtale om, at der mangler organister og kirkemusikere i rigtig mange kirker. Her træder orgeldrengene ind og skaber nyt håb. 
Hidtil har domorganistens fokus været på Haderslev Domprovsti. Nu skal samtalen længere ud, bl.a. ved at orgeldrengene kommer længere ud. I den forbindelse skal der en ny video til.
Det var stiftsrådet positivt over for, men ansøgningen gav anledning til at rejse spørgsmålet, om stiftsrådet kan understøtte domorganistens bestræbelser f.eks. ved at initiere et opsøgende arbejde i forhold til musikskolerne, hvor børnene måske lærer at spille på klaver, fordi musikskolerne ikke har orgler.
Domprovst Torben Hjul Andersen og biskop Marianne Christiansen vil tage emnet op sammen med domorganisten og bringe resultatet af samtalen tilbage til stiftsrådet.

Indledende budgetdrøftelser
Problemet med manglen på organister og kirkemusikere blev også bragt op, da  stiftsrådet tog en indledende drøftelse af 2019-budgettet.
Her blev der desuden talt om at et vedvarende behov for at fokusere på kirkens møde med nye naboer, om kirkens møde med de fattigste danskere, om mission og religionsmøde, og om at bringe det landsdækkende liturgiarbejde ind i stiftet. 
Desuden kom Genforeningen i 2020 op. Det medførte nedsættelse af et egentligt genforeningsudvalg, der i praksis kommer til at erstatte et andet ad hoc-udvalg: reformationsudvalget. 
I det nye genforeningsudvalg fik netop formanden for reformationsudvalget, sognepræst Christa Hansen, sæde, sammen med Ove Steiner Rasmussen, lægmedlem fra Aabenraa Provsti, domprovst Torben Hjul Andersen og biskop Marianne Christiansen.  

Stiftsrådet nedsatte også et andet ad hoc-udvalg. En lørdag årligt samles alle stiftsråd i Danmark. Stiftsrådet i Haderslev er vært ved det næste, der finder sted lørdag den 27. oktober. Planlægningsgruppen består af Per Søgaard, lægmedlem fra Fredericia Provsti, Robert Strandgaard Andersen, repræsentant i stiftsrådet for præsterne, samt domprovst Torben Hjul Andersen og stiftsrådets formand, Karen Sundbøll. 

Undervejs i mødet blev sognepræst Jette Groth, medlem af Haderslev Stifts mellemkirkelige udvalg, desuden bedt om at fortsætte i Folkekirkens Nødhjælps Råd. Derimod blev det udskudt at sætte navn på stiftets repræsentanter i Folkekirke & Religionsmøde - det skal først ske i det nye år.