Nyt fra stiftsråd og udvalg
Nyheder

Udvalg sætter gang i nyt diakoni-netværk og frivillig-fokus

Nyt diakoni-netværk, fyraftensmøde om diakoni og frivillighed samt opdatering af "Livet om at gøre". Det er nogle af det kommende års aktiviteter i diakoniudvalget.

I løbet af marts måned skulle alle menighedsråd gerne modtage brev fra diakoniudvalget, hvor udvalget opfordrer alle menighedsråd til at vælge en repræsentant til et nyt stifts-diakoninetværk. Ideen er, at alle menighedsråd har et medlem, som vil være formidler af aktiviteter fra sognet og til sognet mellem stiftsudvalget og det enkelte menighedsråd. Udvalget arbejder lige nu på at gøre brev og indhold færdigt til udsendelse snarest muligt.

En af de konkrete aktiviteter, som udvalget indbyder til, er et fyraftensmøde den 15. november 2017 i Kolding kl. 17.00 – 21.00. Her vil biskop Marianne Christiansen stå for aftenens korte gudstjeneste med fokus på diakoni i sognene. Derudover vil udvalget inspirere til arbejdet med frivillige i sognene: Hvor finder og fastholder man frivillige til de forskellige opgaver inden for diakoni? En af landets mest erfarne oplægsholdere inden for emnet, konsulent Connie Jantzen fra Filadelfia, holder oplæg. Hun ved alt om frivillige! Alle de valgte repræsentanter for menighedsrådene indbydes til at komme med og tage andre interesserede med i bilen. Arrangementet er gratis.
"Og vi er helt sikre på, at alle vil blive meget inspireret af Connie Jantzens oplæg og dialog på mødet," siger diakoniudvalgets formand, Per Søgaard.

Biskoppen deltog i udvalgsmødet den 22. februar. Diakoniudvalget har udfordret stiftsrådet til at få vedtaget en fælles overordnet vision, strategi og målsætninger for diakoni i Haderslev Stift i de kommende fire-seks år. Biskoppen bad udvalget om at komme med et oplæg, og allerede i foråret vil udvalget konkretisere sine tanker og ideer.

I løbet af 2017 og 2018 vil udvalget også arbejde med at få lavet en tredje udgave af udvalgets kendte katalog over diakoniaktiviteter i stiftet. Det vil menighedsrådene komme til at høre mere om.
"Denne gang vil vi også få lavet en ’dynamisk’ udgave, idet vi regner med, at kataloget kommer på stiftets hjemmeside og løbende kan opdateres med nye aktiviteter," siger Per Søgaard.

Læs det samlede referat fra udvalgsmødet her.