Arkiv 2017
Nyheder

Materiale til dåbsoplæring er nu tilgængeligt på flere sprog

"Kristus-vejen" består af ni tematiske deltagerhæfter til kristendomsundervisning for voksne med trosbagage fra islam. Materialet er nu oversat og gjort tilgængeligt digitalt på både dansk, arabisk og farsi.

Der er forskel på at dåbsoplære en dansk konfirmand og en jævnaldrende muslim, der ønsker at konvertere. Både kulturbaggrunden og begrebsapparatet er forskelligt, selv hvor ord og begreber i det ydre er ens.
Det er grundlaget for "Kristus-vejen", som er en del et folkekirkeligt materiale til dåbsoplæring af voksne med såkaldt trosbagage fra islam.
Hele materialet, "Tro i mødet", blev udgivet i bogform i 2010, men "Kristus-vejen", den del, der sigter mod dåbsoplæring af muslimer, er nu udgivet digitalt på både arabisk og farsi. Samtidig er der til vejlederbogen udgivet et appendix om gruppeundervisning. Dertil har sognepræst Kirsten Münster fra Haderslev Domsogn bidraget. Materialet er oprindeligt skrevet til "1 til 1-undervisning", altså én præst foran én dåbskandidat. I dag kan dåbsoplæring af voksne med muslimsk baggrund sagtens foregå i grupper - f.eks. på eller fra et asylcenter.
"Med oversættelsen af "Kristus-vejen" foreligger der nu et folkekirkeligt dåbsoplæringsmateriale på arabisk og farsi, der medtænker en sammenhæng til folkekirkens højmesse," hedder det i pressemeddelelsen i anledning af udgivelsen, og videre, at:
"Det er et vigtigt redskab, når præster og andre undervisere skal varetage dåbsundervisning i en måske ny og ukendt sammenhæng. Materialet gennemtænker denne særlige undervisningssituation teologisk og giver samtidig konkret vejledning til, hvordan undervisningen kan tilrettelægges - både individuelt og for grupper." 
Oversættelsen af det nye materiale er gjort mulig via støtte fra stiftsrådet i Haderslev Stift. Materialet ligger på Folkekirke & Religionsmødes hjemmeside. Det er gratis at downloade og gratis at anvende, men må ikke gøres tilgængeligt på andre hjemmesider uden forudgående skriftlig tilladelse fra Folkekirke & Religionsmøde.

Se og hent materialet her

Læs fra et møde i september 2016 om trosoplæring.

Læs også "Dåb, koste hvad det vil"

"Kristen spiritualitet", som er en anden del af "Tro i mødet", sigter på trosoplæring af mennesker med  såkaldt samtidsspiritualitet.