Stiftsråd og stiftsudvalg
Nyt fra stiftsråd og udvalg

Nyt fra stiftsråd og udvalg

Undervisningsmateriale om frihed i tro og tale er nu online

Et stort projekt, som Haderslev Stift har løftet vedr. trosfrihed, er nu blevet til et undervisningsmateriale, som netop er blevet offentliggjort til brug for alle interesserede. Materialet ligger frit tilgængeligt på Folkekirkens Migrantsamarbejdes hjemmeside. … Læs mere

Sommeruniversitet starter op i Haderslev

Teologi for voksne, der har afdækket en kæmpe interesse for at orientere sig i teologi, tro og kirke, afsluttede i efteråret 2017 sit første fulde forløb på den treårige uddannelse. Nu følger arrangørerne op med et flerdages sommeruniversitet under overskriften "Forandring og håb".… Læs mere

Remtræk med forslag til forbedring

Det giver god mening, at stiftet tager initiativer til udvikling af det fælles kirkeliv, men det er en stadig udfordring at få inspiration og viden gjort synlige i sognene. Det var nogle af de konklusioner, man kunne drage på det første fællesmøde mellem det nyvalgte stiftsråd og repræsentanter for de nye provstiudvalg.  … Læs mere

Omvalg i Sønderborg Provsti - møde blev ikke annonceret korrekt

Valget til de nye provstiudvalg og det nye stiftsråd fandt sted og blev afsluttet hen over eftersommeren og efteråret 2017, men Sønderborg Provsti må nu i gang med et omvalg. Det indledende orienteringsmøde blev ikke annonceret korrekt, og det kan have påvirket valgets udfald. Derfor skal valget gå om, har biskoppen besluttet.… Læs mere

Nyt stiftsråd tog fat på travlt år

Det lyder 'skabs-tørt' med en første ordinær dagsorden, der handler om forretningsorden, nye repræsentanter i forskellige råd og udvalg samt rammer for stiftsbidraget så langt ude som 2019. Men det nye stiftsråd gik til opgaven og sit første møde med ildhu og flere principielle debatter. … Læs mere

Diakoniudvalget indstifter diakonipris 

Stiftsudvalget for diakoni  benyttede første mødegang i det nye diakoninetværk til at indstifte en ny diakonipris. Den skal synliggøre og fremme folkekirkens diakoni i Haderslet Stift og uddeles første gang på Stiftdagen 2018. … Læs mere

'Teologi for voksne' afslutter første hold

Initiativtagerne til 'Teologi for voksne' i Haderslev Stift så rigtigt, da de i 2014 tog de første skridt til et lokalt voksenundervisnings-tilbud i teologi på højt niveau. Første hold slutter nu, samtidig med at TFV planlægger at udvide med et sommeruniversitet.… Læs mere

Vis flere