Stiftsråd og stiftsudvalg
Nyt fra stiftsråd og udvalg

Nyt fra stiftsråd og udvalg

De første skridt på vej mod en ny vision

Stiftsrådet i Haderslev Stift har taget hul på arbejdet med at formulere en ny vision. Den nugældende er fra 2012, og meget har forandret sig siden, både i "tiden", i samfundet og i kirken. Og helt konkret har stiftet både fået ny biskop og nyt stiftsråd.… Læs mere

Stor interesse for at stille op til omvalg i Sønderborg

På trods af snestorm var der stort fremmøde til det orienteringsmøde, der torsdag den 1. marts indledte omvalget til provstiudvalget i Sønderborg Provsti og omvalget af Sønderborg Provstis repræsentant i stiftsrådet i Haderslev Stift. Og der var næsten lige så stor interesse for at stille op.… Læs mere

Ny rapport sætter fokus på dåb i Haderslev Stift

Har folkekirken fortsat en enhedsliturgi omkring dåb, eller er den dåb, der kører stringent efter ritualbogen, blevet et særsyn? Det giver en ny undersøgelse af dåbspraksis i Haderslev Stift og Sydslesvig nogle bud på. Rapporten viser "variation i praksis omkring dåbsritual og dåbsritualets indlejring i gudstjenesten", hedder det, men variationen er naturlig og inden for rammerne, fastslog biskop Marianne Christiansen, da rapporten blev fremlagt på stiftsrådets mødet i februar.… Læs mere

Undervisningsmateriale om frihed i tro og tale er nu online

Et stort projekt, som Haderslev Stift har løftet vedr. trosfrihed, er nu blevet til et undervisningsmateriale, som netop er blevet offentliggjort til brug for alle interesserede. Materialet ligger frit tilgængeligt på Folkekirkens Migrantsamarbejdes hjemmeside. … Læs mere

Sommeruniversitet starter op i Haderslev

Teologi for voksne, der har afdækket en kæmpe interesse for at orientere sig i teologi, tro og kirke, afsluttede i efteråret 2017 sit første fulde forløb på den treårige uddannelse. Nu følger arrangørerne op med et flerdages sommeruniversitet under overskriften "Forandring og håb".… Læs mere

Remtræk med forslag til forbedring

Det giver god mening, at stiftet tager initiativer til udvikling af det fælles kirkeliv, men det er en stadig udfordring at få inspiration og viden gjort synlige i sognene. Det var nogle af de konklusioner, man kunne drage på det første fællesmøde mellem det nyvalgte stiftsråd og repræsentanter for de nye provstiudvalg.  … Læs mere

Omvalg i Sønderborg Provsti - møde blev ikke annonceret korrekt

Valget til de nye provstiudvalg og det nye stiftsråd fandt sted og blev afsluttet hen over eftersommeren og efteråret 2017, men Sønderborg Provsti må nu i gang med et omvalg. Det indledende orienteringsmøde blev ikke annonceret korrekt, og det kan have påvirket valgets udfald. Derfor skal valget gå om, har biskoppen besluttet.… Læs mere

Vis flere