Stiftsråd og stiftsudvalg
Migrantsamarbejde

Haderslev Stifts
Migrantsamarbejde

Haderslev Stifts Migrantsamarbejde er et initiativ under stiftsrådet i Haderslev Stift. Vores fokus er på flygtninge, asylansøgere og andre migranter. I 2015 udpegede stiftsrådet og biskoppen to asylpræster, i dag er indsatsen omstruktureret, så Haderslev Stift i stedet har syv migrantpræster: en i hvert provsti. Migrantpræsterne danner ramme om et netværk, som sætter flygtninge, asylansøgere og øvrige migranter på dagsorden.   

Migrantsamarbejdet ude i provstierne