Stiftsråd og stiftsudvalg
Fælles mødekalender

Stiftsrådets og udvalgenes møder og konferencer:

16
jan

Tilmeldingsfrist: Stiftskursus om teologiske saloner

FUV Stiftskursus har i år et voksenpædagogisk fokus. Birgitte Kragh Engholm, sognepræst og udvikler med ansvar for 25-45-årige på Vesterbro i København, og Lars Sandbeck, lektor ved FUV, holder oplæg. Birgitte Kragh Engholm har udviklet konceptet "De Filosofiske Saloner på Vesterbro", der er en succesfuld relancering af den traditionelle sogneaften. Med inspiration i 1920´ernes salontradition i Paris sættes den eksistentielle samtale på dagsordenen. Lars Sandbeck har igennem de senere år været en hyppig oplægsholder på salonerne, der altid kan melde 'alt udsolgt' på ganske få timer. Målgruppen er præster, kirke- og kulturmedarbejdere, musikpædagoger, organister og andre kirkelige undervisere. Deltagelse er gratis. Kurset arrangeres af Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter i samarbejde med religionspædagogiske udvalg og stiftskonsulenter. Sidste tilmeldingsfrist: 16. januar. Tilmelding her. Kurset finder sted 24. januar. Læs programmet her. NB: Begrænset antal pladser – tilmelding efter først til mølle-princippet.

23
jan

Afsluttende møde i reformationsudvalget

Reformationsudvalget, der har været etableret som et ad hoc-udvalg til markering af 500-året for Reformationen, gør status og lukker udvalget.

24
jan

Stiftskursus: Filosofiske saloner

FUV Stiftskursus har i år et voksenpædagogisk fokus. Birgitte Kragh Engholm, sognepræst og udvikler med ansvar for 25-45-årige på Vesterbro i København, og Lars Sandbeck, lektor ved FUV, holder oplæg. Birgitte Kragh Engholm har udviklet konceptet "De Filosofiske Saloner på Vesterbro", der er en succesfuld relancering af den traditionelle sogneaften. Med inspiration i 1920´ernes salontradition i Paris sættes den eksistentielle samtale på dagsordenen. Lars Sandbeck har igennem de senere år været en hyppig oplægsholder på salonerne, der altid kan melde 'alt udsolgt' på ganske få timer. Målgruppen er præster, kirke- og kulturmedarbejdere, musikpædagoger, organister og andre kirkelige undervisere. Deltagelse er gratis. Kurset arrangeres af Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter i samarbejde med religionspædagogiske udvalg og stiftskonsulenter. Sidste tilmeldingsfrist: 16. januar. Tilmelding her. Kurset finder sted 24. januar. Læs programmet her. NB: Begrænset antal pladser – tilmelding efter først til mølle-princippet.

24
jan

Fællesmøde mellem stiftsråd og provstiudvalg

Det årlige fællesmøde 2017 blev skubbet til 24.januar 2018pga. dato-sammenfald med kommunalvalget. Mødetmellem stiftsrådet, provstiudvalgene samt repræsentanter for stiftsudvalgene har idenne gangfire temaer: Præsentation af mødets formål og hinanden, orientering om og vedto af stiftsudvalgene,præsentation af dilemmaer og muligheder vedr.sikring af kirkerne samt inspirationsrunde: En succeshistorie fra hvert provsti i 2017. Læs mødets program her. Tilmelding hersenest 15. januar. NB: Maks 80 pladser. Find referatet fra sidste fællesmøde på denne side. Fællesmøderne fremover: 2. tirsdag i november.

19
feb

Tilmeldingsfrist: Stiftsdagen 2018

Stiftsdagen – i 2018 på datoen 17. marts - er en faglig og festlig inspirations- og læringsdag, der traditionelt finder sted hvert andet år, og hvor menighedsrådsmedlemmer, præster, ansatte og frivillige i folkekirken stopper op og sammen undersøger, hvordan det væsentlige, vi er sammen om, kommer til udtryk. Tema i 2018: "Syng, fortæl og slå græs ..." Ud over oplæg indeholder stiftsdagen en række tilbud om workshops. Af hensyn til placeringen i disse er der sidste tilmeldingsfrist medio februar. Link til tilmeldingsblanket. Læs om dagen her.

20
feb

Stiftsrådsmøde

Ordinært møde udgangspunkt i de faste dagsordenpunkter fra årshjulet - læs det her. Dagsorden offentliggøres en uge inden mødet.

21
feb

Møde i mellemkirkeligt stiftsudvalg

Ordinært udvalgsmøde. Læs om udvalget her.

28
feb

Udvalgsmøde, Stiftsdagen 2018

Møde i udvalget, der forbereder Stiftsdagen 17. marts 2018

12
mar

Ekstraordinært stiftsrådsmøde

Ekstraordinært møde udgangspunkt i de faste dagsordenpunkter fra årshjulet -læs det her.

03
apr

Budgetmøde med alle udvalg

Årligt budgetmøde med alle udvalg - fra stiftsrådet deltager kun biskoppen og stiftsrådets formand.

11
apr

Visionsdag

Fælles visionsdag for hele stiftsrådet- detaljer følger

11
apr

Møde om folkekirkens globale perspektiv

Struktur-debat:Hvordan fremmer vifolkekirkens globale perspektiv fremover? Stiftsudvalget for mission inviterer til arbejdsmøde med fokus på missionsarbejdets fremtid. Læs mere her.

17
maj

Møde i mellemkirkeligt stiftsudvalg

Ordinært udvalgsmøde. Læs om udvalget her.

22
maj

Ordinært stiftsrådsmøde

Ordinært møde udgangspunkt i de faste dagsordenpunkter fra årshjulet -læs det her. Dagsorden offentliggøres en uge inden mødet.

13
nov

Fællesmøde 2018

Det årlige fællesmøde mellem stiftsrådet og repræsentanter for stiftsudvalgene og provstierne - fast 2. tirsdag i november. Mødets tema og dagsorden følger.

Vis flere