Stiftsråd og stiftsudvalg
Fælles mødekalender

Stiftsrådets og udvalgenes møder og konferencer:

27
okt

Stiftsrådenes årlige fællesmøde

Stiftsrådenes årlige fællesmøde, Haderslev Stift er vært. Læs om stiftet her:

01
nov

Udvalgsmøde i Stiftsudvalget for Mødet med det Nyspirituelle

13
nov

Fællesmøde 2018

Det årlige fællesmøde mellem stiftsrådet og repræsentanter for stiftsudvalgene og provstierne - fast 2. tirsdag i november. Mødets tema og dagsorden følger.

13
nov

Fællesmøde

Fællesmøde mellem stiftsråd og provstiudvalg.

14
nov

Mødet med vore nydanske medmennesker

Diakoniudvalget og Stiftsudvalget for folkekirke og religionsmøde indbyder til et fyraftensmøde i Simon Peters Kirke, i Kolding. Vi indleder med gudstjeneste ved biskop Marianne Christiansen. Creative Director Alex Sabour viser og kommenterer sin enestående video ”#JegErDansk”, som i 2017 vandt hovedprisen for ”Best Viral Campaign i London”. - En samtale om mennesker, der er født og opvokset i Danmark, men som mange ikke regner for danske på grund af deres etniske baggrund. Forfatteren Malene Fenger-Grøndahl vil holde oplæg om diakoni, indvandrere og flygtninge. Se programmet.Tilmelding her.

15
nov

Møde i Haderslev Stifts Migrantsamarbejde

27
nov

Møde i Diakoniudvalget

Møde i Diakoniudvalget.

04
dec

Ordinært stiftsrådsmøde

Ordinært stiftsrådsmøde med faste dagsordenpunkter i henhold til årshjul. -Læs det her

23
jan

Ungekonference, Tro-Viden

Stor konference med over 1000 deltagende gymnasieelever hvert andet år i regi af folkekirken og Dansk kirke i Sydslesvig. Arrangør: MBU (Menighedernes børne- og ungdomsarbejde i Sydslesvig) og SUK (Stiftsudvalget Unge og Kirke). Program følger. Deltagerne kommer fra gymnasier og ungdomsuddannelser både nord og syd for grænsen.

31
jan

Møde i Haderslev Stifts Migrantsamarbejde

02
maj

Møde i Haderslev Stifts Migrantsamarbejde

12
nov

Fællesmøde 2019

Det årlige fællesmøde mellem stiftsrådet og repræsentanter for stiftsudvalgene og provstiudvalgene. Fast 2. tirsdag i november.

10
dec

Fællesmøde 2019

Det årlige fællesmøde mellem stiftsrådet og repræsentanter for stiftsudvalgene og provstiudvalgene. Fast 2. tirsdag i november.

14
jan

Fællesmøde 2019

Det årlige fællesmøde mellem stiftsrådet og repræsentanter for stiftsudvalgene og provstiudvalgene. Fast 2. tirsdag i november.

11
feb

Fællesmøde 2019

Det årlige fællesmøde mellem stiftsrådet og repræsentanter for stiftsudvalgene og provstiudvalgene. Fast 2. tirsdag i november.

Vis flere