Stiftsråd og stiftsudvalg
Fælles mødekalender

Stiftsrådets og udvalgenes møder og konferencer:

28
feb

Udvalgsmøde vedr. Stiftsdagen 2018

Møde i udvalget, der forbereder Stiftsdagen 17. marts 2018

01
mar

Tilmeldingsfrist: Stiftsdagen 2018

Stiftsdagen – i 2018 på datoen 17. marts - er en faglig og festlig inspirations- og læringsdag, der traditionelt finder sted hvert andet år, og hvor menighedsrådsmedlemmer, præster, ansatte og frivillige i folkekirken stopper op og sammen undersøger, hvordan det væsentlige, vi er sammen om, kommer til udtryk. Tema i 2018: "Syng, fortæl og slå græs ..." Ud over oplæg indeholder stiftsdagen en række tilbud om workshops. Af hensyn til placeringen i disse er der sidste tilmeldingsfrist 1. marts, men derer tre signerede tryk på højkant til lodtrækning blandt dem, der tilmelder sig senest 10. februar.Link til tilmeldingsblanket.Læs programfolderen her.

01
mar

Orienteringsmøde forud for valg af provstiudvalg og repræsentant til stiftsrådet

I forbindelse med omvalg til provstiudvalget i Sønderborg Provsti og valg af menighedsrepræsentant til stiftsrådet i Haderslev Stift afholdes der offentlige orienteringsmøde i Menighedshuset, Østergade 1, Sønderborg. På mødet skal antallet af valgte medlemmer af provstiudvalget fastsættes, ligesom der skal vælges en valgbestyrelse. På mødet vælges også en præsterepræsentant til provstiudvalget. Læs mere her.

07
mar

Møde Stiftsudvalget Folkekirke og religionsmøde


Stiftsudvalget for Folkekirke & Religionsmøde arbejder med at motivere og inspirere til mødet med mennesker med anden religion eller livstydninger, og med at udruste til at præsentere og repræsentere kristen tro i mødet med mennesker af anden tro eller livstydninger. Læs om udvalget her.

12
mar

Ekstraordinært stiftsrådsmøde

Ekstraordinært møde medudgangspunkt i de faste dagsordenpunkter fra årshjulet -læs det her.

15
mar

Udvalgsmøde, stiftsudvalget for mødet det med nyspirituelle

Med udgangspunkt i den kristne tro er formålet med udvalgets arbejde at styrke folkekirkens møde med andre religioner og livstydninger i åbenhed og respekt - men primært at rette opmærksomheden mod det nyspirituelle. Læs om udvalget her.

03
apr

Tilmeldingsfrist: Folkekirkens mission i menighedsråd og stift

Strukturdebat: Hvordan fremmer vi folkekirkens globale perspektiv i fremtiden? Stiftsudvalget for mission inviterer til arbejdsmøde med fokus på missionsarbejdets fremtid.Læs invitationen her. Mødet finder sted onsdag den 11. april, men derer tilmelding senest 3. aprilaf hensyn til forplejningen. Tilmelding pr. mail til missionsudvalgets sekretær, Thorkild Sørensen, mail:thorkild-s@mail.tele.dk

04
apr

Budgetmøde med alle udvalg

Årligt budgetmøde med alle udvalg - fra stiftsrådet deltager biskoppen og stiftsrådets formand.

11
apr

Visionsdag

Fælles visionsdag for hele stiftsrådet- detaljer følger

11
apr

Folkekirkens mission i menighedsråd og stift

Strukturdebat: Hvordan fremmer vi folkekirkens globale perspektiv fremover? Stiftsudvalget for mission inviterer til arbejdsmøde med fokus på missionsarbejdets fremtid. Læs invitationen her. Bemærk, at der er tilmelding senest 3. aprilaf hensyn til forplejningen. Tilmelding pr. mail til udvalgets sekretær, Thorkild Sørensen, mail: thorkild-s@mail.tele.dk

12
apr

Faglig formiddag for stiftets migrantpræster

Faglig formiddag for migrantpræsterne. Tema: Frivillighed. Maria Holm Bækgaard,udviklingskonsulenti Røde Kors, holder oplæg. Derefter oplæg fra Ole Rasmussen, frivilligleder i Røde Kors.

18
apr

Udvalgsmøde, Stiftsudvalget Unge og kirke

SUK - Samtaleforum for Unge og Kirke-er et landsdækkende forum, nedsat af biskopperne i 2002.
 Det er etfolkekirkeligt samtaleforum med det formål at dele erfaringer og diskutere forholdet mellem unge og kirke.
SUK's formål er atstyrke og udvikle forholdet mellem unge og folkekirken. Læs om SUK her.

17
maj

Møde i Mellemkirkeligt stiftsudvalg

Ordinært udvalgsmøde. Læs om udvalget her.

17
maj

Møde i stiftsudvalget Folkekirke og religionsmøde

Stiftsudvalget for Folkekirke & Religionsmøde arbejder med at motivere og inspirere til mødet med mennesker med anden religion eller livstydninger, og med at udruste til at præsentere og repræsentere kristen tro i mødet med mennesker af anden tro eller livstydninger. Læs om udvalget her.

21
maj

Studietur - Stiftsudvalget for Unge og kirke

SUK - Samtaleforum for Unge og Kirke-er et landsdækkende forum, nedsat af biskopperne i 2002.
 Det er etfolkekirkeligt samtaleforum med det formål at dele erfaringer og diskutere forholdet mellem unge og kirke.
SUK's formål er atstyrke og udvikle forholdet mellem unge og folkekirken. Læs om udvalget her.

Vis flere