Stiftsråd og stiftsudvalg
Fælles mødekalender

Stiftsrådets og udvalgenes møder og konferencer:

16
aug

Møde i migrantpræstegruppen

22
aug

Kursusdag om at gøre det abstrakte konkret

Programmet for dagen er: Erfaringsudveksling: Hvad er jeres erfaringer med at skulle gøre svære emner konkrete? Medbring gerne eksempler. Hvad går godt og hvad går ikke godt i jeres undervisning? Hvad er de fysiske og kognitive udfordringer for unge med opmærksomhedsforstyrrelser? To lærere fra Fjordskolen i Aabenraa vil give et indblik i, hvilke udfordringer der kan være, når både krop og hoved har svært ved at samle sig. Se hele programmet her. Tilmelding kan ske til Inge Lindhardt Mikkelsen på ilm@km.dk. Kursusdagen er gratis.

28
aug

Tilmeldingsfrist: Landemode

Landemodet er det årlige møde mellem biskoppen og menighedsrådsmedlemmer, præster og folkekirkens ansatte i hele stiftet. Landemodet indeholder en beretning, hvor biskoppen vender årets gang i folkekirken i almindelighed og i stiftet i særdeleshed. Landemodet indeholder desuden et foredrag, i år ved forfatter og foredragsholder Benny Grey Schuster om det lutherske kirkerum - og en stor festgudstjeneste om aftenen. Landemodet finder sted fredag den 7. september - tilmeldingsfrist 28. august. Læs programfolderen her med landemodets praktiske oplysninger. Læs om parkering her. Tilmelding her

05
sep

Ekstraordinært møde

Fællesfondens budget 2019 og ansøgninger til omprioriteringspuljen 2019. Forberedelse af budgetsamrådsmøde den 13. september 2018. Læs mere om stiftsrådet her:

07
sep

Landemode 2018

Landemodet er det årlige møde mellem biskoppen og menighedsrådsmedlemmer, præster og folkekirkens ansatte i hele stiftet. Landemodet indeholder en beretning, hvor biskoppen vender årets gang i folkekirken i almindelighed og i stiftet i særdeleshed. Landemodet indeholder desuden et foredrag, i år ved forfatter og foredragsholder Benny Grey Schuster om det lutherske kirkerum - og en stor festgudstjeneste om aftenen. Landemodet finder sted fredag den 7. september - tilmeldingsfrist 28. august. Læs programfolderen her med landemodets praktiske oplysninger. Læs om parkering her. Tilmelding her

07
sep

Landemodets festgudstjeneste

Festgudstjeneste i tilknytning til Landemodet 2018. Prædikant: Viggo Jacobsen. Læs om parkering i Haderslevher.

11
sep

Udvalgsmøde, diakoniudvalget

Stiftsudvalget for diakoni skal inspirere til sognediakoni og understøtter diakonale initiativer i sogne og provstier, bl.a. ved erfaringsudveksling mellem præster, sognemedhjælpere, organisationsansatte og frivillige.Læs mere her.

27
sep

Tilmeldingsfrist: "Traumatiserede flygtninge fra to perspektiver"

"Traumatiserede flygtninge fra to perspektiver: Sjælesorg og psykologi". Haderslev Stifts Migrantsamarbejde afholder den 4. oktober 2018 et fyraftensmøde om traumatiserede flygtninge. Værten er i år migrantpræst Karina Steinecke Dahlmann og Hannerup Kirke under temaet: ”Traumatiserede flygtninge fra to perspektiver: Sjælesorg og Psykologi”. Der er oplægsholdere fra Rehabiliteringscenter for Torturofre i Haderslev og Apostelkirken i Vesterbro Sogn. Tilmelding her. Tilmelding senest den 27. september 2018.Program følger. Arrangementet er gratis og inkl. mad og kaffe/the. Kontakt migrantkonsulent Mette Hee Staal for yderligere information på tlf. 2147 0304 eller e-mailmehl@km.dk

02
okt

Ordinært stiftsrådsmøde.

ordinært stiftsrådsmøde med faste dagsordenpunkter i henhold til årshjul. Afkastsrapportering, siden sidst, godkendelse af budget, budgetopfølgning.

04
okt

Fyraftensmøde: "Traumatiserede flygtninge fra to perspektiver: Sjælesorg og psykologi"

Haderslev Stifts Migrantsamarbejde afholder den 4. oktober 2018 et fyraftensmøde om traumatiserede flygtninge. Værten er i år migrantpræst Karina Steinecke Dahlmann og Hannerup Kirke under temaet: ”Traumatiserede flygtninge fra to perspektiver: Sjælesorg og Psykologi”. Der er oplægsholdere fra Rehabiliteringscenter for Torturofre i Haderslev og Apostelkirken i Vesterbro Sogn. Tilmelding senest den 27. september 2018. Tilmelding her. Program følger. Arrangementer er gratis og inkl. mad og kaffe/the. Kontakt migrantkonsulent Mette Hee Staal for yderligere informationer tlf. 2147 0304 eller e-mail mehl@km.dk

09
okt

Møde i stiftsudvalget for mission

Stiftsudvalget for Mission er et inspirations- og ressourcested for sognes og provstiers arbejde med mission. Udvalget afholder seminarer og kurser om religion og mission, herunder missionsteologi, og søger at være i kontakt med de frie folkekirkelige missionsorganisationer, der arbejder i stiftet.

27
okt

Stiftsrådenes årlige fællesmøde

Stiftsrådenes årlige fællesmøde, Haderslev Stift er vært. Læs om stiftet her:

13
nov

Fællesmøde 2018

Det årlige fællesmøde mellem stiftsrådet og repræsentanter for stiftsudvalgene og provstierne - fast 2. tirsdag i november. Mødets tema og dagsorden følger.

13
nov

Fællesmøde

Fællesmøde mellem stiftsråd og provstiudvalg.

14
nov

"Mødet med det andet menneske"

Diakoniudvalget og Stiftsudvalget for folkekirke og religionsmøde indbyder til et fyraftensmøde i Simon Peters Kirke, i Kolding. Vi indleder med gudstjeneste ved biskop Marianne Christiansen. Creative Director Alex Sabour viser og kommenterer sin enesteående video ”Jeg Er Dansk”, som i 2017 vandt hovedprisen for ”Best Viral Campaign i London”. - En samtale om mennesker, der er født og opvokset i Danmark, men som mange ikke regner for danske p grund af deres etniske baggrund. Forfatteren Malene Fenger-Grøndahl vil ud fra sit arbejde med jubilæumsbogen i fornbindelse med Kirkens Korshærs første 100 år i Aarhus, give et oplæg om Diakoni og mødet med den anden. Program følger.

Vis flere