Stiftsråd og stiftsudvalg
Fælles mødekalender

Stiftsrådets og udvalgenes møder og konferencer:

01
nov

Udvalgsmøde SUK-Haderslev

Samtaleforum Unge og Kirke -læs om udvalget og dets aktiviteterher.

02
nov

Udvalgsmøde vedr. Stiftsdagen 2018

Stiftsdagen afholdes hvert 2. år en lørdag i februar eller marts. Det er en stor fælles temadag, der traditionelt finder sted på Katedralskolen i Haderslev, og med viden og netværk som omdrejningspunkt. Følg udviklingen via nyhederne på stiftets hjemmeside.

10
nov

Tilmeldingsfrist: Fyraftensmøde, ledelse og koordinering af frivillige i folkekirken

Fyraftensmødet finder sted onsdag den 15. november. Emnet er ledelse og koordinering af frivillige i folkekirken. Åbent møde for alle med interesse for diakoni i folkekirken. Biskop Marianne Christiansen åbner fyraftensmødet med en kort gudstjeneste med fokus på diakoni i sognene. Deltagelse i arrangementet er gratis, men tilmelding nødvendig af hensyn til maden. Arr.: Stiftsudvalget for diakoni i Haderslev Stift. Læs programmet her. Tilmelding her.

14
nov

Introduktionsdag til stiftsrådet

I forbindelse med valget til stiftsrådet. Herunder konstituering af stiftsrådet. Læs mere om stiftsrådet her.

15
nov

Fyraftensmøde om ledelse og koordinering af frivillige i folkekirken

Fyraftensmødets emne er ledelse og koordinering af frivillige i folkekirken. Mødet er åbent for alle med interesse for diakoni i folkekirken. Biskop Marianne Christiansen åbner fyraftensmødet med en kort gudstjeneste med fokus på kirkens diakoni. Deltagelse i arrangementet er gratis, men tilmelding nødvendig af hensyn til maden. Arr.: Stiftsudvalget for diakoni i Haderslev Stift. Læs programmet her. Tilmelding her – frist: 10. november.

30
nov

Udvalgsmøde, det mellemkirkelige stiftsudvalg

Ordinært udvalgsmøde.Læs om udvalget her.

05
dec

Stiftsrådsmøde

Ordinært kvartårligt stiftsrådsmøde. På decembermødet er fast på dagsordenen godkendelse af forretningsorden, valg af formand og næstformand, valg af medlem til deltagelse i budgetsamrådet, budgetopfølgning vedr. stiftsbidraget og foreløbig drøftelse af aktiviteter i 2019, jvf. budgetproceduren.

07
dec

Møde i stiftsudvalget for mødet med ny spiritualitet

Udvalget tilskynder til erfaringsudveksling mellem præster, kirke- og kulturmedarbejdere, menighedsråd, organisationsansatte og frivillige. Understøtte initiativer i sogne og provstier, målrettet de nyspirituelle/åndeligt søgende. Læs omudvalgets møder her.

23
jan

Afsluttende møde i reformationsudvalget

Reformationsudvalget, der har været etableret som et ad hoc-udvalg til markering af 500-året for Reformationen, gør status og lukker udvalget.

24
jan

Fællesmøde mellem stiftsråd og provstiudvalg

Stiftsrådet har tradition for et årligt fællesmøde mellem stiftsråd og repræsentanter for provstiudvalg og stiftsudvalg. Oprindeligt lå det tirsdag den 21. november, men pga. kommunalvalget er det denne gang udskudt til januar 2018. Find referatet fra sidste fællesmøde på denne side. Fællesmøderne fremover: 2. tirsdag i november.

21
feb

Møde i mellemkirkeligt stiftsudvalg

Ordinært udvalgsmøde. Læs om udvalget her.

11
apr

Møde om folkekirkens globale perspektiv

Struktur-debat:Hvordan fremmer vifolkekirkens globale perspektiv fremover? Stiftsudvalget for mission inviterer til arbejdsmøde med fokus på missionsarbejdets fremtid. Læs mere her.

17
maj

Møde i mellemkirkeligt stiftsudvalg

Ordinært udvalgsmøde. Læs om udvalget her.

13
nov

Fællesmøde stiftsrådet og repræsentanter for provstiudvalgene

Fællesmøde 2018 mellem stiftsrådet og repræsentanter for provstierne - fast 2. tirsdag i november. Mødets tema og dagsorden følger.