Stiftsråd og stiftsudvalg
Fælles mødekalender

Stiftsrådets og udvalgenes møder og konferencer:

15
maj

Tilmeldingsfrist: Sommeruniversitet

Sommeruniversitet Haderslev i dagene 7.-10. juni.Læs omtale og se programfolder her. Tilmeldingsfrist: 15. maj - tilmelding her.

17
maj

Møde i Mellemkirkeligt stiftsudvalg

Ordinært udvalgsmøde. Læs om udvalget her.

17
maj

Møde i stiftsudvalget Folkekirke og religionsmøde

Stiftsudvalget for Folkekirke & Religionsmøde arbejder med at motivere og inspirere til mødet med mennesker med anden religion eller livstydninger, og med at udruste til at præsentere og repræsentere kristen tro i mødet med mennesker af anden tro eller livstydninger. Læs om udvalget her.

21
maj

Stiftsudvalget Unge og Kirke på studietur

SUK - Haderslev Stifts udvalg for Unge og Kirke - tager på studietur til Amsterdam. Turen byder bl.a. på et besøg hos YMCA i Amsterdam, et besøg hos manden bag en pop up-kirke og besøg hos andre kirkelige aktører, der arbejder med og lykkedes godt med involvering af frivillige.

21
maj

Studietur - Stiftsudvalget for Unge og kirke

SUK - Samtaleforum for Unge og Kirke-er et landsdækkende forum, nedsat af biskopperne i 2002.
 Det er etfolkekirkeligt samtaleforum med det formål at dele erfaringer og diskutere forholdet mellem unge og kirke.
SUK's formål er atstyrke og udvikle forholdet mellem unge og folkekirken. Læs om udvalget her.

22
maj

Ordinært stiftsrådsmøde

Ordinært møde udgangspunkt i de faste dagsordenpunkter fra årshjulet -læs det her. Dagsorden offentliggøres en uge inden mødet.

24
maj

Udvalgsmøde, diakoniudvalget

Stiftsudvalget for diakoni skal inspirere til sognediakoni og understøtter diakonale initiativer i sogne og provstier, bl.a. ved erfaringsudveksling mellem præster, sognemedhjælpere, organisationsansatte og frivillige. Læs mere her.

07
jun

Sommeruniversitet Haderslev

Sommeruniversitet Haderslev i dagene 7.-10. juni.Læs omtale og se programfolder her. Tilmeldingsfrist: 15. maj -tilmelding her.

08
jun

Bibelvandring: Camini på Camino Haderslev Næs

Bibelselskabets Stiftsudvalg inviterer til den årlige bibelvandring. I år foregår det på Caminoen på Haderslev Næs - dog ikke den fulde rute, derfor titlen "Caminien" - en lille vandring. Der er ingen tilmelding. Læs mere her.

05
sep

Ekstraordinært møde

Fællesfondens budget 2019 og ansøgninger til omprioriteringspuljen 2019. Forberedelse af budgetsamrådsmøde den 13. september 2018. Læs mere om stiftsrådet her:

07
sep

Landemode 2018

Årets gæstetaler på landemodet er Benny Grey Schuster, lektor ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter - om det luthersk-protestantiske gudstjenesterum.Øvrige detaljer i programmet offentliggøresi maj-juni 2018, hvor tilmeldingen også åbner.

07
sep

Festgudstjeneste

Festgudstjeneste i tilknytning til Landemodet 2018

11
sep

Udvalgsmøde, diakoniudvalget

Stiftsudvalget for diakoni skal inspirere til sognediakoni og understøtter diakonale initiativer i sogne og provstier, bl.a. ved erfaringsudveksling mellem præster, sognemedhjælpere, organisationsansatte og frivillige.Læs mere her.

02
okt

Ordinært stiftsrådsmøde.

ordinært stiftsrådsmøde med faste dagsordenpunkter i henhold til årshjul. Afkastsrapportering, siden sidst, godkendelse af budget, budgetopfølgning.

04
okt

Fyraftensmøde for migrantpræster og menighedsråd

Fyraftens- og inspirationsmøde for præster og menighedsråd. Invitation, detaljer og tilmeldingsblanket følger.

Vis flere