Stiftsråd og stiftsudvalg
Fælles mødekalender

Stiftsrådets og udvalgenes møder og konferencer:

28
aug

Tilmeldingsfrist: Landemode

Landemodet er det årlige møde mellem biskoppen og menighedsrådsmedlemmer, præster og folkekirkens ansatte i hele stiftet. Landemodet indeholder en beretning, hvor biskoppen vender årets gang i folkekirken i almindelighed og i stiftet i særdeleshed. Landemodet indeholder desuden et foredrag, i år ved forfatter og foredragsholder Benny Grey Schuster om det lutherske kirkerum - og en stor festgudstjeneste om aftenen. Landemodet finder sted fredag den 7. september - tilmeldingsfrist 28. august. Læs programfolderen her med landemodets praktiske oplysninger. Læs om parkering her. Tilmelding her

05
sep

Ekstraordinært møde

Fællesfondens budget 2019 og ansøgninger til omprioriteringspuljen 2019. Forberedelse af budgetsamrådsmøde den 13. september 2018. Læs mere om stiftsrådet her:

07
sep

Landemode 2018

Landemodet er det årlige møde mellem biskoppen og menighedsrådsmedlemmer, præster og folkekirkens ansatte i hele stiftet. Landemodet indeholder en beretning, hvor biskoppen vender årets gang i folkekirken i almindelighed og i stiftet i særdeleshed. Landemodet indeholder desuden et foredrag, i år ved forfatter og foredragsholder Benny Grey Schuster om det lutherske kirkerum - og en stor festgudstjeneste om aftenen. Landemodet finder sted fredag den 7. september - tilmeldingsfrist 28. august. Læs programfolderen her med landemodets praktiske oplysninger. Læs om parkering her. Tilmelding her

07
sep

Landemodets festgudstjeneste

Festgudstjeneste i tilknytning til Landemodet 2018. Prædikant: Viggo Jacobsen. Læs om parkering i Haderslevher.

11
sep

Udvalgsmøde, diakoniudvalget

Stiftsudvalget for diakoni skal inspirere til sognediakoni og understøtter diakonale initiativer i sogne og provstier, bl.a. ved erfaringsudveksling mellem præster, sognemedhjælpere, organisationsansatte og frivillige.Læs mere her.

02
okt

Ordinært stiftsrådsmøde.

ordinært stiftsrådsmøde med faste dagsordenpunkter i henhold til årshjul. Afkastsrapportering, siden sidst, godkendelse af budget, budgetopfølgning.

04
okt

Fyraftensmøde for migrantpræster og menighedsråd

Fyraftens- og inspirationsmøde for præster og menighedsråd. Invitation, detaljer og tilmeldingsblanket følger.

27
okt

Stiftsrådenes årlige fællesmøde

Stiftsrådenes årlige fællesmøde, Haderslev Stift er vært. Læs om stiftet her:

13
nov

Fællesmøde 2018

Det årlige fællesmøde mellem stiftsrådet og repræsentanter for stiftsudvalgene og provstierne - fast 2. tirsdag i november. Mødets tema og dagsorden følger.

13
nov

Fællesmøde

Fællesmøde mellem stiftsråd og provstiudvalg.

04
dec

Ordinært stiftsrådsmøde

Ordinært stiftsrådsmøde med faste dagsordenpunkter i henhold til årshjul. -Læs det her

23
jan

Ungekonference, Tro-Viden

Stor konference med over 1000 deltagende gymnasieelever hvert andet år i regi af folkekirken og Dansk kirke i Sydslesvig. Arrangør: MBU (Menighedernes børne- og ungdomsarbejde i Sydslesvig) og SUK (Stiftsudvalget Unge og Kirke). Program følger. Deltagerne kommer fra gymnasier og ungdomsuddannelser både nord og syd for grænsen.

12
nov

Fællesmøde 2019

Det årlige fællesmøde mellem stiftsrådet og repræsentanter for stiftsudvalgene og provstiudvalgene. Fast 2. tirsdag i november.