Stiftsråd og stiftsudvalg
Fælles mødekalender

Stiftsrådets og udvalgenes møder og konferencer:

23
jan

Ungekonference, Tro-Viden

Stor konference med over 1000 deltagende gymnasieelever hvert andet år i regi af folkekirken og Dansk kirke i Sydslesvig. Arrangør: MBU (Menighedernes børne- og ungdomsarbejde i Sydslesvig) og SUK (Stiftsudvalget Unge og Kirke). Program følger. Deltagerne kommer fra gymnasier og ungdomsuddannelser både nord og syd for grænsen.

25
jan

Stiftsudvalget for Mødet med det nyspirituelle

Møde. Læs mere om udvalget arbejder her.

31
jan

Møde i Haderslev Stifts Migrantsamarbejde

19
feb

Ordinært stiftsrådsmøde

Ordinært stiftsrådsmøde med faste dagsordenspunkter i henhold til årshjul – læs mere her

27
feb

Workshop: Østeuropæere i sognet

Et samarbejde mellem Haderslev Stifts Migrantsamarbejde og Ribe Stift. Information følger.

28
feb

Workshop: Østeuropæere i sognet

Et samarbejde mellem Haderslev Stifts Migrantsamarbejde og Ribe Stift. Information følger.

10
apr

Budgetmøde med alle stiftsudvalg

Budgetmøde ifølge årshjul – læs mere her

02
maj

Møde i Haderslev Stifts Migrantsamarbejde

28
maj

Ordinært stiftsrådsmøde

Ordinært stiftsrådsmøde med faste dagsordenspunkter i henhold til årshjul – læs mere her

13
jun

Sommeruniversitet

Teologi for Voksne arrangerer sommeruniversitet i Haderslev. Program følger.

10
sep

Stiftsrådsmøde

Fællesfondens budget 2020/ansøgninger til omprioriteringspuljen 2020 i henhold til årshjul – læs mere her

01
okt

Ordinært stiftsrådsmøde

Ordinært stiftsrådsmøde med faste dagsordenspunkter i henhold til årshjul – læs mere her

02
nov

Stiftsrådenes fællesmøde i Ribe Stift

Fællesmøde i henhold til årshjul – læs mere her

12
nov

Fællesmøde 2019

Det årlige fællesmøde mellem stiftsrådet og repræsentanter for stiftsudvalgene og provstiudvalgene. Fast 2. tirsdag i november.

03
dec

Ordinært stiftsrådsmøde

Ordinært stiftsrådsmøde med faste dagsordenspunkter i henhold til årshjul – læs mere her