Stiftets 100 års-jubilæum
Jubilæumsbog

Jubilæumsbog fortæller stiftets historie

Stiftets runde fødselsdag bliver blandt andet markeret med en jubilæumsbog, der fortæller stiftets historie gennem 10 årtier.

Hvordan har folkekirken præget landsdelen i Syd- og Sønderjylland gennem det sidste århundrede? Og hvilke begivenheder i samfundet var omvendt med til at præge folkekirken i Haderslev Stift? Hvilken rolle spillede f. eks. Genforeningen, 2. Verdenskrig, ungdomsoprøret, det store byggeboom, befrielsesteologien, den feministiske teologi, kor- og musikbevægelsens udbredelse, præstegårdens udvikling, sognesammenlægningerne, grøn teologi og værdidebatten i de forskellige årtier?

Alt det får du svaret på i en kommende jubilæumsbog, der fortæller stiftets historie gennem det tyvende århundrede. 

Med fortællingen om, hvordan samfundets begivenheder satte sit præg på kirkelivet i Haderslev Stift - og omvendt, giver bogen et billede af Haderslev Stifts historie og dets rolle i samfundet gennem de sidste 100 år. 

Blandt skribenterne er tidligere arkivar og dr. phil. Lars N. Henningsen, cand. theol. og ph. d. Jette Rønkilde, teolog Peter Lodberg, forsker i religion og teologi, samt afdelingsleder på Institut for Teologi på Aarhus Universitet, Kirstine Helboe Johansen, sognepræst i Tinglev Sogn, Søren Wogensen, pastor emerita Mary Holm Larsen samt sognepræst i Skibet Kirke, Ulrik Overgaard.

Stiftets jubilæumsbog udkommer og kan købes til Landemodet fredag 2. september 2022. Det vil også blive muligt at købe bogen her på hjemmesiden i løbet af efteråret 2022. Alle menighedsråd får desuden ét gratis eksempel af bogen.