Fortsæt til hovedindholdet
Adventskantate
Nyheder

Nyskrevet kantate til fremtidige gudstjenester

I anledning af jubilæet er der udgivet en nyskrevet kantate. Kantaten er et blivende kor- og sangværk, som kan være til glæde for alle sogne, og samtidig styrke den historiske bevidsthed om grænseregionen.

I forbindelse med Haderslev Stifts 100-års jubilæum i 2022 ønsker stiftet at udgive en nyskrevet kantate for såvel børne- som voksenkor samt fællessang. 

Kantaten tænkes brugt til jubilæumsmarkering i stiftets kirker 1. søndag i advent 2022, samt til koncerter. Samtidig skal kantaten som adventsmusik kunne bruges i eftertiden af alle kor og kirkerne i landet uafhængig af stiftets jubilæum. 

Værket trykkes og udgives i sommeren 2022, og en fællessalme med noder og sats vil blive lagt på stiftets hjemmeside til fri download.

- Haderslev Stift blev til i 1922, kort efter Genforeningen i 1920. En markering af 100-års jubilæet via et kor- og sangvæk medvirker til at styrke den historiske bevidsthed hos børn og unge i særdeleshed og hos den almindelige kirkegænger eller korsanger i almindelighed, fortæller biskop over Haderslev Stift, Marianne Christiansen. 

Den nyskrevne kantate bliver præsenteret og opført ved en jubilæumskoncert søndag 20. november 2022 i Haderslev Domkirke i forbindelse med 100-års jubilæet for Haderslev Stift. 

Desuden planlægges i samarbejde med Folkekirkens Ungdomskor to korstævner, et for børn og et for voksne, som forberedelse til koncerten. Endeligt tænkes kantaten helt eller delvist brugt i alle stiftets kirker 1. søndag i advent 2022, når det nye kirkeår begynder. 

Veletablerede navne bag værket
Forfatter og oversætter Niels Brunse står bag teksten, mens organist og komponist Povl Christian Balslev skriver musikken. 

Med de kunstneriske valg er kantaten sikret et blivende bidrag til den regionale og nationale levende kulturarv. Som kormusik og fællessang inddrager den et bredt udsnit af børn og voksne i historien, musikken og poesien - og den kirkelige tradition.

- Det er stiftets mål, at kantaten med sin dannende intention og tydelige, kunstneriske udtryk skal virke til glæde og gavn for menighederne, korsangere og korledere i stiftets knap 200 sogne, særligt omkring adventstiden, hvis temaer kantaten folder ud. Kantaten kan selvfølgelig også indgå i gudstjenesten i resten af landets kirker og som sagt bruges fremover helt uafhængigt af stiftets jubilæum, siger biskop Marianne Christiansen.

Korstævner med Folkekirkens Ungdomskor 
Kantaten skal efter planen indeholde mindst én ny fællessalme til brug i menighederne, som stilles gratis til rådighed med noder og sats for alle via download. Noderne til kormusikken skal udgives gennem forlaget Mixtur, og kan købes af alle.

Der planlægges i samarbejde med Folkekirkens Ungdomskor to korstævner i efteråret 2022 til indstudering af værket. Korstævnerne har to formål: At forberede jubilæumskoncerten den 20. november 2022, samt udbrede kendskabet til værket i de lokale sognemenigheder.

På Landemodet (stiftets årlige møde for menighedsråd, præster og medarbejdere) fredag den 2. september 2022 planlægger stiftet at indstudere fællessalmen fra værket med deltagerne.

1. søndag i advent håber stiftet, at værket helt eller delvist indgår i de lokale gudstjenester – eller i adventstiden i øvrigt.

Fakta

Sådan kan dit sogn bruge kantaten

Partitur og korhæfter kan frem til lørdag den 10. september 2022 købes til en særlig jubilæumspris (henholdsvis 220 kr. og 75 kr.). 

 

Derefter kan partitur og korhæftet købes til normalpris hos noder.dk til 299 kr. for partituret og 119 kr. for korhæftet.

 

Værket kan anskaffes til jubilæumspris som partitur til korleder og musikere samt korbog til korister ved at klikke på linket her. 

 

Som en hjælp for de sogne, der har lyst til at opføre værket, arrangerer KORLIV Haderslev to korstævner forud for uropførelsen: For børne- og ungdomskor lørdag den 8. oktober 2022 og for blandet kor lørdag den 29. oktober 2022 - begge dage kl. 10-15.

 

 Stedet er endnu ikke fastlagt, så hold øje ved at klikke på linket her. 

 

Fakta

Om forfatteren og komponisten

Forfatter og oversætter Niels Brunses værklister tæller over 200 oversættelser, bl.a. Shakespeares skuespil, men han omfavner også det folkelige som forfatter til bl.a. revytekster, sange og skuespil. Niels Brunse har modtaget adskillige litterære priser, b.la. Modersmål-Prisen i 2012, Larsson Andersens Fonds Hæderspris 2019 og Pol

itikens Frit Flet-pris 2018. I 2011 blev han slået til ridder af Dannebrog.

 

Ligeledes prisbelønnede Povl Christian Balslev er organist og komponist med en kirkemusikalsk diplomeksamen fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i 1996 og et bredt anerkendt virke som korinstruktør.

Fakta

Hvad er en kantate?

En kantate er et sunget værk, bestående af både kor– og soloindslag, ofte også fællessang, og med instrumental ledsagelse. Kantaten har f.eks. med Johan Sebastian Bachs kantater en stærk tradition som en festlig musikalsk udlægning af en bestemt søn- eller helligdags tekster, ligesom der kan være kantater i anledning af verdslige begivenheder. 

 

Det er vigtigt for stiftet, at den kantate, der skrives til Haderslev stifts 100-års jubilæum, skal kunne bruges i den mindste såvel som den største kirke, og opføres både som en del af gudstjenesten såvel som et selvstændigt værk.

 

Stiftets nyskrevne kantate bliver tilrettelagt, så den kan opføres samlet eller i dele, alt efter de lokale ressourcer. Den indeholder både fællessalmer, enstemmige og flerstemmige korsatser for såvel børne- som voksenkor.


Læs mere detaljeret forklaring om kantatens indhold og anvendelsesmuligheder her:

Nyhedsbrev for Kirkemusikalsk Stiftsudvalg