Reformationen 500 år
Bøger om Reformationen

Bøger om Reformationen

En række bøger med Reformationen som tema finder i øjeblikket vej ud til boghandlerne. Nogle af dem har lokale forfattere eller anden lokal/regional tilknytning. De er søgt samlet her. Oversigten vil blive revideret løbende.

Forfatteren, Jacob Ørsted, er sognepræst i Helligåndskirken i Flensborg

"Plages du af depression, fortvivlelse eller en dårlig samvittighed, så skal du spise, drikke og være sammen med venner. Hjælper det dig at tænke på piger, så gør det."
Med bogen Godbidder inviteres du med til bords hos reformatoren Martin Luther. Bogen er en samling citater fra Luthers samtaler med sine kollegaer, studerende og andre gæster, der sad med omkring hans middagsbord. Emnerne var mange, talen enkel, men aldrig kedelig. Citaterne er samlet i temaer, og hvert emne har fået et par ord med på vejen til forståelse af, hvor, hvad og hvem han taler om.
Bogens målgruppe er danske menigheder, voksne og unge, der ønsker at vide noget om Reformationen og Luther. Teksterne er let tilgængelige og kræver ikke nogen større forhåndskendskab til Reformationen.

Udgivet 20. maj på forlaget Eksistensen. Læs her de første sider.


Forfatteren, Karsten Merrald Sørensen, er arkivar på Museerne i Fredericia. De tre kirker, han beskæftiger sig med, er Halk Kirke i Haderslev Domprovsti, Dänischenhagen Kirke lidt nord for Kiel og Koldenbüttel Kirke ved Ejdersted.

"Ny bog fortæller, hvordan kirkerne i tiden efter Reformationen blev brugt til selvfremstilling og højlydte sociale sammenkomster. Ikke ulig den mest moderne kirkebrug i dag," hed det i Kristelig Dagblads omtale af Karsten M. Sørensens bog om kirkebrug gennem 250 år.
I forlagets omtale hedder det:
"Kirkernes bygning dannede tidligere rammen omkring et væld af forskellige aktiviteter. Sognets beboere mødtes regelmæssigt inde i kirken, hvor de først og fremmest modtog Guds ord af præsten. Men det var også her, at størsteparten af befolkningen hørte om nye love og forordninger gennem præstens oplæsning fra prædikestolen, og det var her, lokale meddelelser blev videregivet. Kirken var herudover et meget velegnet sted for befolkningen til at opsætte gravminder for sig selv og slægten og på den måde vise sig frem i lokalsamfundet. Det skete for eksempel via donationer til kirken og gennem placeringer i stolestaderne. Der var dog stor forskel på, hvordan kirkerne blev brugt afhængigt af tid og sted.

Kirkebrug gennem 250 år. Fyrsternes, præsternes og befolkningens brug af kirkerummet behandler disse emner, hvor Karsten Merrald Sørensen har foretaget en undersøgelse af tre vidt forskellige sogne i det gamle hertugdømme Slesvig i tiden fra reformationen i begyndelsen af 1500-tallet til omkring år 1800. Bogen formidler ny forskning og giver et billede af, hvordan fyrsterne, præsterne og befolkningen alle forsøgte at udnytte dette rum på hver deres måde."

Udgivet april 2016 på Syddansk Universitetsforlag. Læs forord og indholdsfortegnelse her.

Kapitel 3 har titlen "Haderslev og Reformationen"

En letlæst indføring i Reformationen og dens betydning. Wittenberg, Haderslev, Viborg, København og Malmø, Martin Luther, Christian den 2., Hans Tausen, Johann Bugenhagen og Niels Hemmingsen. Steder og navne, der emmer af reformation og danmarkshistorie. Men hvad var det helt præcist, der skete hvor? Det får man et hurtigt overblik over med denne letlæste indføring i reformationen og dens betydning, der tager udgangspunkt i de vigtigste steder, personer, tanker og tekster.
Til hvert kapitel er der spørgsmål, som kan anvendes i studiegrupper.

Forlagets præsentation. Udgivet maj 2016 på Forlaget Eksistensen. Læs her de første sider.

Forfatter er nu afdøde biskop over Haderslev Stift Niels Henrik Arendt

Niels Henrik Arendts bog Frihed om Martin Luthers tænkning og dens 500-årige indvirkning på vores liv, tro og samfund udkom op mod 31. oktober 2015 - den årlige reformationsdag.  Bogen er inddelt i fem temaer og er oplagt at bruge som studiekredsmateriale i anledning af reformationsmarkeringen.
De fem temaer har overskrifterne Befrielse, Den store forudsætning, Ordet og sværdet, Hverdagen og Forandring kommer udefra.

Niels Henrik Arendt er tidl. biskop i Haderslev Stift. Bogen er udgivet posthumt, men redigeringen var afsluttet inden forfatterens død.

Oktober 2015. Udgivet på Forlaget Eksistensen