Provstier og sogne
Syv provstier og Sydslesvig

Syv provstier og Sydslesvig

Haderslev Stift består som administrativ enhed af syv provstier med tilsammen 173 sogne. Biskoppens tilsyn rækker helt til Ejderen, fordi også de danske menigheder i Sydslesvig er knyttet til biskoppen i Haderslev. 

Hedensted Provsti:

33 sogne, 17 pastorater, 24 præster
39.695 medlemmer af folkekirken pr. 1. januar 2018
Kirkelig ligning 2018: 63,6 mio. kr.
Provst: Hanne-Birgitte Beyer Kristiansen
hbk@km.dk, tlf. 2449 8616
Provstikontor: 7580 0365 
Profil på provsti.dk
 - HJEMMESIDE

Vejle Provsti:

26 sogne, 22 pastorater, 35 præster
75.327 medlemmer af folkekirken pr. 1. januar 2018
Kirkelig ligning 2018: 95,4 mio. kr.
Provst: Dorte Volck Paulsen
dkp@km.dk, tlf. 2946 7101
Provstikontor: 7582 3139
Profil på provsti.dk - HJEMMESIDE

Fredericia Provsti:

11 sogne, 10 pastorater, 20 præster
40.971 medlemmer af folkekirken pr. 1. januar 2018
Kirkelig ligning 2018: 61,6 mio. kr. 
Provst: Børge Munk Povlsen
bmp@km.dk, tlf. 2344 3898
Provstikontor: 7595 1398
Profil på provsti.dk - HJEMMESIDE

Kolding Provsti:

30 sogne, 23 pastorater, 36 præster
73.989 medlemmer af folkekirken pr. 1. januar 2018
Kirkelig ligning 2018: 117,3 mio. kr.
Provst: Grete Wigh-Poulsen
gwp@km.dk, tlf. 2167 9276
Provstikontor: 7631 2300
Profil på provsti.dk - HJEMMESIDE

Haderslev Domprovsti:

27 sogne, 19 pastorater, 27 præster
46.745 medlemmer af folkekirken pr. 1. januar 2018
Kirkelig ligning 2018: 72,1 mio. kr.
Domprovst: Torben Hjul Andersen
than@km.dk, tlf. 2961 2719
Provstikontor: 7452 2712
Profil på provsti.dk
 - HJEMMESIDE

Aabenraa Provsti:

20 sogne, 17 pastorater, 24 præster
47.163 medlemmer af folkekirken pr. 1. januar 2018
Kirkelig ligning 2018: 71,4 mio. kr.
Provst: Kirsten Kruchov Sønderby
kks@km.dk, tlf. 2916 0551
Provstikontor: 2916 0550
Profil på provsti.dk - HJEMMESIDE

Sønderborg Provsti:

26 sogne, 23 pastorater, 33 præster
60.544 medlemmer af folkekirken pr. 1. januar 2018
Kirkelig ligning 2018: 94,6 mio. kr.
Provst: Anne Margrethe Hvas
amrh@km.dk, tlf. 3060 7330
Provstikontor: 7443 1500
Profil på provsti.dk - HJEMMESIDE

Dansk Kirke i Sydslesvig:

30 menigheder, 70 prædikensteder, 22 præster
Provst: Viggo Jacobsen
provsten@kirken.de
Provstikontor: 0049 - 461 52925 
HJEMMESIDE


Tyske menigheder:
Folkekirken i Tønder, Aabenraa, Haderslev og Sønderborg har alle en tysk præst ansat. Derudover er der i 25 landsogne tyske menigheder, som med mellemrum låner og holder gudstjeneste i sognets kirke. Læs mere her.