Provstier og sogne
Syv provstier og Sydslesvig

Syv provstier og Sydslesvig

Haderslev Stift består som administrativ enhed af syv provstier med tilsammen 173 sogne. Biskoppens tilsyn rækker helt til Ejderen, fordi også de danske menigheder i Sydslesvig er knyttet til biskoppen i Haderslev. 

Hedensted Provsti:

33 sogne, 17 pastorater, 23 sognepræster
39.799 medlemmer af folkekirken
pr. 1. januar 2017
Provst: Hanne-Birgitte Beyer Kristiansen
hbk@km.dk, tlf. 2449 8616
Provstikontor: 7580 0365 
Profil på provsti.dk
 - HJEMMESIDE

Vejle Provsti:

26 sogne, 22 pastorater, 36 sognepræster
75.080 medlemmer af folkekirken 
pr. 1. januar 2017
Provst: Leif Arffmann
lar@km.dk, tlf. 4038 2284
Provstikontor: 7582 3139
Profil på provsti.dk - HJEMMESIDE

Fredericia Provsti:

11 sogne, 10 pastorater, 20 sognepræster
40.870 medlemmer af folkekirken 
pr. 1. januar 2017
Provst: Børge Munk Povlsen
bmp@km.dk, tlf. 2344 3898
Provstikontor: 7595 1398
Profil på provsti.dk - HJEMMESIDE

Kolding Provsti:

30 sogne, 23 pastorater, 38 sognepræster
74.173 medlemmer af folkekirken 
pr. 1. januar 2017
Provst: Grete Wigh-Poulsen
gwp@km.dk, tlf. 2167 9276
Provstikontor: 7631 2300
Profil på provsti.dk - HJEMMESIDE

Haderslev Domprovsti:

27 sogne, 19 pastorater, 33 sognepræster
47.062 medlemmer af folkekirken 
pr. 1. januar 2017
Domprovst: Torben Hjul Andersen
than@km.dk, tlf. 2961 2719
Provstikontor: 7452 2712
Profil på provsti.dk
 - HJEMMESIDE

Aabenraa Provsti:

20 sogne, 17 pastorater, 26 sognepræster
47.449 medlemmer af folkekirken 
pr. 1. januar 2017
Provst: Kirsten Kruchov Sønderby
kks@km.dk, tlf. 2916 0551
Provstikontor: 2916 0550
Profil på provsti.dk - HJEMMESIDE

Sønderborg Provsti:

26 sogne, 23 pastorater, 34 sognepræster
60.965 medlemmer af folkekirken 
pr. 1. januar 2017
Provst: Anne Margrethe Hvas
amrh@km.dk, tlf. 3060 7330
Provstikontor: 7443 1500
Profil på provsti.dk - HJEMMESIDE

Dansk Kirke i Sydslesvig:

30 menigheder, 70 prædikensteder, 20 præster
Provst: Viggo Jacobsen
provsten@kirken.de
Provstikontor: 0049 - 461 52925 
HJEMMESIDE


Tyske menigheder:
Folkekirken i Tønder, Aabenraa, Haderslev og Sønderborg har alle en tysk præst ansat. Derudover er der i 25 landsogne tyske menigheder, som med mellemrum låner og holder gudstjeneste i sognets kirke. Læs mere her.