Provstier og sogne
Nyt fra sognene

Det sker i sognene:

Konsulentrunde i april

Har sognet et byggeønske, som menighedsrådet gerne vil vende med konsulenterne? Så skal der bydes ind på næste konsulentrunde, som finder sted 24. og 25. april.… Læs mere

Mobile pay i kirken

Mobilepay bliver brugt af flere og flere kirker  i forbindelse med indsamling. Læs her, hvordan man gør, og hvordan skal man holde styr på det. … Læs mere

Skoletjenester i vækst

Der er på ganske kort tid sket en markant udvidelse af aktiviteterne i provstiernes skoletjenester. Derfor satte stiftsmagasinet 2017 spot på skoletjenesterne, og hvad der sker i dem. Læs her, hvem der laver hvad, og hvem der er hvem i skoletjenesterne.… Læs mere

Kom godt fra start

Et nyt værktøj, der er udviklet i samarbejde mellem Landsforeningen af Menighedsråd, Kirkeministeriet og de 10 stifter, skal hjælpe de nye i menighedsrådene godt fra start.… Læs mere

Tidskapslen i Vonsild

I Vonsild Kirkes apsis har i næsten 200 år ligget en tidskapsel. Fragmenter af historien om den var kendt, men nye elementer blev føjet til, da man åbnede ned til grundstenen i i 2013. Historien omkring de særlige fund har menighedsrådet nu skabt de bedste forhold omkring.… Læs mere

Kampvalg i tre sogne i Haderslev Stift

Langt hovedparten af pladserne i de 148 menighedsråd i Haderslev Stift er nu på plads. Endnu flere følger den 8. november, datoen for selve valghandlingen. Tilbage er fire menighedsråd, som ikke har kunnet stille nok kandidater.  … Læs mere

Menighedsråd tog affære

Da Løjt fik ny gadebelysning, flyttede gadelamperne væk fra kirken. Det gjorde bymidten med kirken mørk, men det har menighedsrådet nu rådet bod på.… Læs mere

Debat: Generationsskifte kan være godt

Tak til avisen for at sætte fokus på valget til de nye menighedsråd. Men er glasset halvt fyldt eller halvt tomt? Forlader hver tredje de nuværende menighedsråd, eller bliver to ud af tre? … Læs mere

Vis flere