Provstier og sogne
Nyt fra sognene

Det sker i sognene:

Kom godt fra start

Et nyt værktøj, der er udviklet i samarbejde mellem Landsforeningen af Menighedsråd, Kirkeministeriet og de 10 stifter, skal hjælpe de nye i menighedsrådene godt fra start.… Læs mere

Tidskapslen i Vonsild

I Vonsild Kirkes apsis har i næsten 200 år ligget en tidskapsel. Fragmenter af historien om den var kendt, men nye elementer blev føjet til, da man åbnede ned til grundstenen i i 2013. Historien omkring de særlige fund har menighedsrådet nu skabt de bedste forhold omkring.… Læs mere

Kampvalg i tre sogne i Haderslev Stift

Langt hovedparten af pladserne i de 148 menighedsråd i Haderslev Stift er nu på plads. Endnu flere følger den 8. november, datoen for selve valghandlingen. Tilbage er fire menighedsråd, som ikke har kunnet stille nok kandidater.  … Læs mere

Menighedsråd tog affære

Da Løjt fik ny gadebelysning, flyttede gadelamperne væk fra kirken. Det gjorde bymidten med kirken mørk, men det har menighedsrådet nu rådet bod på.… Læs mere

Debat: Generationsskifte kan være godt

Tak til avisen for at sætte fokus på valget til de nye menighedsråd. Men er glasset halvt fyldt eller halvt tomt? Forlader hver tredje de nuværende menighedsråd, eller bliver to ud af tre? … Læs mere

Debat: Kirke kommer ikke af sig selv

Kirke kommer ikke af sig selv. Præsten får ofte æren, men bag præsten og de øvrige ansatte står et menighedsråd, som yder en uundværlig, upåagtet og ulønnet eller lavt lønnet indsats. … Læs mere

Valget er i gang

Der bliver talt rigtig meget kirke og menighedsråd i alle hjørner af Haderslev Stift i øjeblikket. Den 13. september holder hovedparten af sognene nemlig orienterings- og opstillingsmøder forud for valget af nye menighedsråd. Det betyder, at de nuværende rådsmedlemmer lige nu er i gang med at finde nye, hvor der mangler. De fleste råd vil efter al sandsynlighed blive sammensat ved såkaldte aftalevalg allerede i september.… Læs mere

Hvad handler det om i praksis?

Et blik ned i svarene på en spørgeskemaundersøgelse, som 92 sogne reagerede på i juni, giver et meget realistisk billede af, hvad menighedsrådsarbejdet handler om i praksis, og hvordan menighedsrådsmedlemmerne oplever det.… Læs mere

Vis flere