Stiftsudvalget for Diakoni
Arrangementer

Tidligere arrangementer:

Diakoni i praksis

Kari Jordheim

Fyraftensmøde den 3. juni 2021 i Christianshus, Fredericia. 

Studieleder på diakoniprogrammet Kari Jordheim ved den videnskabelige højskole i Oslo og involveret i udviklingen af Den norske kirkes Diakoniplan giver inspiration om diakoni i praksis.

Læs hele programmet her.


Ensomhed vokser. Vi har et ansvar! Hvad gør vi?

Fyraftensmøde onsdag den 30. september 2020 i Christianshus, Christiansvej 4, 7000 Fredericia.

Med forskellige oplægsholdere og tid til at samtaler i grupper vil vi forsøge at komme godt rundt om emnet, og forhåbentlig give inspiration og mod til hvordan ansvaret kan løftes rundt om i sognene.

Én mulighed kan være at lave et arrangement i uge 45, som en del af "Danmark spiser sammen". Der køres landsdækkende kampagne, og der er adgang til PR-materialer og andet, så man nemt kan komme i gang. Alt det fortælles der meget mere om ved fyraftensmødet.

Se programmet i vedhæftede invitation, hvor også link til tilmeldingen findes.

Arrangementet gennemføres naturligvis efter gældende corona-retningslinjer.

 


Diakonikonference i 2019

Grafik af kors med hånd og ked af det mand ovenpå billede fra Haderslev

SAMMEN OM det svære – diakonalt nærvær til de usynlige

Konferencen fandt sted i Sankt Nicolai Kirke i Kolding.
Se hele programmet her.