Stiftsudvalget for børn og voksne med særlige behov
Kommissorium

Kommissorium:

Stiftsudvalget vedr. kirkelig betjening i Haderslev Stift af børn og voksne med særlige behov arbejder med:

- at afdække behovet for kirkeligt arbejde blandt funktionshæmmede og at give inspiration til de præster og andre kirkelige medarbejdere, der er involveret i dette.

- og at afdække behovet for undervisning af præster, der underviser og konfirmerer funktionshæmmede og opmærksomhedsforstyrrede, men også andre former for kirkeligt arbejde blandt funktionsshæmmede. Det kunne være juniorkonfirmander, ungdomsarbejde, kirkeligt arbejde for voksne funktionshæmmede, funktionsshæmmede og kirke i bred forstand.