Inspiration
Nyheder

Via Dolorosa i Skrydstrup

Skrydstrup ved Vojens har sin egen Via Dolorosa. I Jerusalem er det ruten, som Jesus gik mod korsfæstelsen på Golgata langfredag. I Skrydstrup inviteres kirkegængerne til at gå den lokale rute hvert år før langfredags-gudstjenesten.

Det gik dramatisk for sig, da Jesus efter at have fået sin dødsdom blev tvunget til at gå op til bjerget Golgata ved Jerusalem. Forpint og tynget af korsets tunge vægt.
Det er denne historie, som bliver genfortalt i præsternes prædikener langfredag, men i Skrydstrup ved Vojens har præst og menighedsråd fundet et utraditionelt supplement til fortællingen om Jesus' sidste timer og død.

Der er tradition for at gå på ruten hver fredag i Jerusalem, og langfredag følger tusinder af mennesker ad Jesus' fodspor til Gravkirken, som ligger på det sted, hvor han menes at være blevet korsfæstet.
En lokal rute af Via Dolorosa - smertens vej - er skabt på kirkegården og i sognegårdshaven  Skrydstrup. Flere år i træk er kirkegængerne blevet inviteret på en vandretur på ruten før langfredags-gudstjenesten.
Det er en vandring i stilhed og eftertænksomhed. Det er meditativt, og deltagerne opfordres til kun at tale sagte med hinanden undervejs.

Den rigtige Via Dolorosa i Jerusalem har fjorten stationer, hvor de mange vandrere kan standse op og genkalde sig de forskellige begivenheder, som udspillede sig, da Jesus gik den tunge vej mod sin henrettelse. I Gravkirken, som ligger på det sted, hvor Jesus menes at være korsfæstet, er de sidste fem stationer.


Maleri påklistret kors, som ligger ned op af træstub

Via Dolorosa i Skrydstrup med Emil Noldes billede af Jesus på korset.

De fleste af billederne på Skrydstrups Via Dolorosa er malet af Adolf Meister. De er i blå nuancer og er malet til Sankt Norberts Kirke i Vejle. Der er også andre billeder på ruten. Blandt andet Emil Noldes kendte billede af Jesus på korset og hans mor Maria samt Marie Magdalene og disciplene, som står ved korset.
På Via Dolorosa i Jerusalem er der også stationer i form af billeder på ruten. De er til lejligheden sat op på bænke, træer og mure. Under vandringen standser man op ved alle stationer. Præsten forklarer kort om den begivenhed, som billederne viser, og læser derefter en tekst, som passede.

Vandringen i Skrydstrup opfattes som en dejlig påsketradition, fortæller en deltager, som har været med tre gange i Skrydstrup.
Det var et menighedsrådsmedlem, som fik ideen til en lokal Via Dolorosa.