Inspiration
Nyheder

Meditativ bibellæsning i Kolding

Hvordan kan kirken imødekomme åndeligt nysgerrige på en måde, der er både relevant og tro mod kirkens tro? I Simon Peters kirke i Kolding har der igennem en årrække været afholdt meditativ bibellæsning en hverdagsaften om måneden.

Den meditative bibellæsning i Simon Peters Kirke i Kolding finder sted 10 gange om året, hver gang fra kl.19 til 21.
På kirkens hjemmeside kan man se en video (se link nederst på denne side), hvor sognepræst Birgitte Molin bliver interviewet om baggrunden for den meditative bibellæsning og om aftenernes forløb. Hun fortæller, at hun i en studieorlov selv prøvede meditativ bibellæsning sammen med kolleger og blev så inspireret, at hun gik tilbage og startede tiltaget i Simon Peters Kirke. Efter halvandet år overtog to faste deltagere ledelsen af aftenerne.

Der er en fast liturgisk ramme for aftenens forløb med stilhed, læsning af en af den kommende søndags bibeltekster, refleksion, samtale, en salme, en bøn, den keltiske velsignelse, Fadervor og en taize-sang.

Man mødes af et kirkerum med musik og kun oplyst af mange levende lys. De første tyve minutter tilbringes i stilhed. Derefter læses teksten to gange langsomt af lederen i en eller to grupper, afhængigt af antal deltagere. Der er fokus på at lytte. Dette er indgangen til en stille periode med musik, hvor man kan fordybe sig i  teksten med alle sanser åbne. For teksten handler om levet liv. Er der måske en enkelt sætning, der bliver porten ind i teksten? Efterfølgende samles man af lederen og har mulighed for at dele med de andre, uden afbrydelse, for som Birgitte Molin udtrykker det:
"Det er en fornem aktivitet at lytte."
Derefter er der mulighed for samtale på kryds og tværs. Her er der ligesom aldrig tid nok, for den gensidige inspiration er stor. Men det er godt med den faste ramme, pointerer Birgitte Molin.
Aftenens leder samler deltagerne i kirkerummet kl. 20.30. Efter en salme, den keltiske velsignelse, en bøn, Fadervor og et taizevers, går man hjem i stilhed.

Deltagerne kommer både fra sognet og fra andre steder. Nogle kommer ret fast, andre mere punktvis. Nogle bruger den meditative bibellæsning som en gudstjeneste. Andre bruger den som en forberedelse til den kommende søndags gudstjeneste. Andre igen bruger den som en måde at reflektere over sit eget liv belyst af Bibelens tekster.

Tekst: Birgit Urd Andersen, Stiftsudvalget for Mødet med det Nyspirituelle

Fakta:

  • Simon Peters kirke i Kolding afholder ti gange om året meditativ bibellæsning.
  • Det foregår en hverdagsaften fra kl. 19 til kl. 21.
  • Fordybelsesudvalget står for arrangementet.
  • Sognepræst Birgitte Molin har startet tiltaget for nogle år siden, se video på hjemmesiden