Inspiration
Nyheder

Korte pilgrimsvandringer – fordybelse i det lokale menighedsliv

Simon Peters Kirke i Kolding har i september  en kort liturgisk vandring med nadver og en bibeltekst.

I september vandrer vi i Svanemosen. Vi kører sammen dertil fra kirken. Både engelsk- og dansktalende er velkomne fra både den danske og den internationale menighed i Simon Peters Kirke.

Fællesskab i stilheden
Vandringerne er på ca. 5 km, og de foregår i en samlet gruppe. Bevægelsen i naturen er godt for sanserne, og stilheden sammen øger ofte fællesskabet mere, end samtale gør. Den fulde virkning kender vi ikke med det samme, og vi slutter derfor med mulighed for at tage hjem uden forpligtelse til social samtale ved slutningen. 
 

Se programmet for "Pilgrimsvandring i Svanemosen" den 29. september 2018. 

 

Simon Peters Kirke rummer flere muligheder for fordybelse i den kristne tro

Interesse for pilgrimsvandringer
Det her omtalte kan kaldes små pilgrimsvandringer eller liturgiske vandringer med elementer af den traditionelle gudstjeneste. Der er stor interesse for pilgrimsvandring i dag under forskellige former, en del betydeligt længere over flere dage eller uger, f.eks. på Hærvejen eller i Spanien. Folk har meget forskellige mål for deres vandring. Nogle har mest fokus på naturen, andre på fællesskabet, andre igen på motion i godt samvær. I disse korte vandringer har vi et samlende fokus på en bibeltekst fordelt på stationer for at komme i dybden, til dels afpasset til naturen, som vi går i – samt nadverfællesskab, som dog er frivillig at deltage i og Velsignelsen.


Vandring som en del af menighedens tilbud om gudstjenesteliv og samvær omkring troen
Den korte vandring som vores kan være praktisk at have som en del af den lokale menigheds tilbud – hvor det også kan være med til at styrke menighedens fællesskab omkring tro med hinanden. Dog kræves der ikke medlemskab af menigheden eller en bestemt måde at tro på for at kunne deltage.


Kristen spiritualitet lokalt i menighederne
Bare for ti år siden blev dette felt set som et særligt felt for pilgrimspræster og retrætevejledere.


I dag er der en mængde tiltag ved de lokale præster eller andre aktører i menighederne. Dette tiltag er således et eksempel på dette. Sammen med Elly Jørgensen er undertegnede retræteleder i Simon Peters Kirke under fordybelse i den kristne tro.

Tekst: Birgit Urd, Stiftsudvalget for Mødet med det Nyspirituelle