Arrangementer Kirkemusik
Nyheder

Kirkemusikalsk temadag

- for præster, organister og andre interesserede tirsdag den 26. november 2019 i Latinskolen, Haderslev


Den første autoriserede, danske salmebog – ’Hans Thomissøns Salmebog’ – fylder i år 450. Med afsæt i en tekstlig og en musikalsk redegørelse for denne vil vi denne dag også stille en række spørgsmål til salmesangen af i dag – eksempelvis, om vi stadig har en autoriseret salmebog i fremtiden og i hvilken form

 

Program

09.00-09.15      
Velkomst ved biskop Marianne Christiansen

09.15-10.45      
Oplæg og efterfølgende diskussion ved Marita Akhøj Nielsen og Bjarke Moe fra Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Hans Thomissøns salmebog fra 1569 er langtfra den første på dansk, selvom det er den første, der fik kongelig autorisation. Til bogen indsamlede Thomissøn gennem en årrække melodier og tekster fra de ældre danske og tyske tryk og fra den levende salmesang i de menigheder, han kendte til. Hans salmebog er altså en registrering af den tidlige lutherske salmesang, men også af de dele af den katolske arv, han fandt acceptable. Med sit fremragende arbejde satte han en standard for dansk salmesang, som gennem århundreder har sat et markant præg på den danske og norske befolknings livsopfattelse.

10.45-11.00      Kaffepause

11.00-12.30      
Oplæg og efterfølgende diskussion ved Erik Hildebrandt-Nielsen, organist ved Hørsholm Kirke

Hvilken betydning har salmesangen i og for gudstjenesten? Og hvad gør melodien ved en tekst? Via en redegørelse for musiksynet og -repertoiret i Thomissøns Salmebog overvejes det, hvilken relevans det har eller ikke har for (d)en moderne gudstjenesteforståelse. Desuden gives betragtninger om hvorvidt det omfangsrige melodirepertoire fra Thomissøn en rig tradition eller besværligt arvegods. Vi vil synge eksempler undervejs.

12.30-13.00      Frokost

13.00-14.00      Paneldebat

Var DDS 2002 den sidste autoriserede salmebog i bogform? Hvordan er dens fremtid, og hvordan vil suppleringsprocessen ske? Har bogens sanselighed værdi? Fra bog til ark til skærm og til telefon? Skal man forsøge at skabe et salmerepertoire lokalt og/eller på landsplan?

 

Tilmelding senest den 19. november 2019 på dette link