Kirkemusik
Nyheder

Fra pilotprojekt til faste konsulenter

En fast bevilling fra Kirkeministeriet giver nu mulighed for at sikre og udvide den landsdækkende korkonsulentordning – en ordning, der indtil nu har været et midlertidigt projekt.

Folkekirkens kor-arbejde er en central del af både folkekirken og kulturlivet. Nu har dette arbejde fået et markant løft. Folkekirkens Ungdomskor har med en fast bevilling fra Kirkeministeriet fået mulighed for at sikre og udvide den landsdækkende korkonsulentordning – en ordning, der indtil nu har været et midlertidigt projekt finansieret af fondsmidler og med støtte fra en del af stifterne med det formål at tilbyde korledere vejledning, faglig sparring, mulighed for erfaringsudveksling, kurser og videreuddannelse.

Biskop Marianne Christiansen er bestyrelsesformand i Folkekirkens Ungdomskor. Hun forklarer om konsulentordningen: 
”Kontakten og støtten til den enkelte korleder og oplysning til menighedsråd om værdien og opgaverne ved at have børne- og ungdomskor er afgørende for, at korarbejdet kan trives og vokse i folkekirken. Derfor satte vi for fem år siden med hjælp fra Ole Kirks fond og tre stifter et pilotprojekt i gang med en korkonsulent, der dækkede Aalborg, Aarhus og Viborg stifter. Det viste sig hurtigt at være den rigtige vej.”

Konsulent i øst, syd og nord
I 2012 kunne Folkekirkens Ungdomskor ved hjælp af midler fra yderligere fire stifter videreføre projektet i en treårig periode med oprettelsen af tre 25 pct.-stillinger, der dækkede hele landet. Med en korkonsulent i øst, syd og nord har det været muligt at nå ud til væsentligt flere sogne med konkret støtte til det lokale korarbejde. Alt sammen med det formål at give børn og unge mulighed for at synge og synge sammen og tage del i folkekirkens gudstjeneste- og musikliv. 
"Fra Folkekirkens Ungdomskor skal lyde en stor tak til alle de instanser, der har gjort det muligt at komme i gang og komme så vidt”, siger Marianne Christiansen.