HASK
Kommissorium

Kommissorium

Det overordnede mål for HASK er at bidrage til en kvalifikation af samarbejdet mellem skole og kirke i provstierne i Haderslev Stift.

På ethvert niveau i dette samarbejde tages der udgangspunkt i vejledningen og de overordnede fagformål, kompetencemål, færdigheds- og vidensmål for faget kristendomskundskab (forenklede Fælles Mål for kristendomskundskab).

Skole-kirkesamarbejdet sigter også mod tværfaglige muligheder for samarbejde med andre fag i skolens fagrække, stadig med udgangspunkt i folkeskolens forenklede Fælles Mål.

Dette udmøntes især i en udvikling af undervisningsmaterialer beregnet til folkeskolens forskellige klassetrin. Undervisningsmaterialerne vil dels blive udarbejdet af HASK selv, dels i samarbejde med provstierne og landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester.

På sigt er det dog også planen, at HASK skal kunne tilbyde didaktiske og religionspædagogiske oplæg og minikurser for lærere og pædagogisk personale på skolerne i Haderslev Stift.

Med det ovenstående som baggrund har HASK følgende mål i den kommende periode frem til 2019:

  • Udvikle undervisningsmaterialer hvert år med henblik på at udvide antallet af materialer, der kan indgå i materialetilbuddet fra provstiernes skoletjenester.
  • Fastholde og udvikle netværket mellem HASK og provstiernes skoletjenester.
  • Fastholde og udvikle netværket mellem HASK og landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester.
  • Udvikle hjemmesiden for HASK og styrke kommunikationen om arbejdet i de enkelte provstiers skoletjenester.
  • Løbende beskæftige sig systematisk og principielt med religionspædagogik hhv. religionsdidaktik, deres grundopgaver og særlige udfordringer.
  • Løbende beskæftige sig systematisk og principielt med forholdet mellem religion (kristendom) og dannelse.