Det Mellemkirkelige Stiftsudvalg
Mellemkirkelig værktøjskasse
Folk på sti op til gammel kirke

Mellemkirkelig værktøjskasse

RSS feed

Menighed besøger menighed

Byt menighed eller præst - måske to nabosogne, måske et by- og et landsogn, måske et sogn nord for og et sogn syd for grænsen. … Læs mere

Kvindernes internationale bededag

Den internationale bededag er et verdensomspændende fællesskab, hvor alle den samme dag beder med afsæt i de samme bønner og salmer. Temaet for dagen i 2018 var "Gud så, at det var godt".… Læs mere

Evangelisk Alliance

Evangelisk Alliance er en international fælleskirkelig organisation, stiftet i midten af 1800-tallet.… Læs mere

Verdenskirkemusik

Musik, f.eks. i form af en musikcafé eller "Toner på tværs", kan alle være med til.… Læs mere

Økumeniske fællesgudstjenester 

Haderslev Stift begyndte i 500-året for Reformationen med en stor årlig økumenisk fællesgudstjeneste, som går på skift mellem de deltagende kirkesamfund. De økumeniske gudstjenester kan også finde sted lokalt.… Læs mere

Vis flere