Stiftsrådet
Mission og vision

Mission og vision

Haderslev Stiftsråds vision:

Stiftsrådet skal medvirke til at bevare og udvikle et levende og nærværende kirkeliv i Haderslev Stift.

Haderslev Stiftsråd skal:

Stiftsrådet skal løfte opgaver som bedst udføres på stiftsplan og dermed understøtte arbejdet i sogne og provstier:

                • Kommunikation mellem stiftet, menighedsråd og præster.

                • Formidling af kristendom.

                • Udviklingsprojekter indenfor undervisning, diakoni, IT, medier og kirkemusik m.v.

                • Sparringspartner for biskoppen.

                • Varetage forvaltningen af stiftsmidlerne.

 

Stiftsrådets indsatsområder.