Fokuspunkter
Kommunikation

Kommunikation

Haderslev Stift tilbyder menighedsråd, provster, præster og kirke- og kulturmedarbejdere hjælp og sparing til det lokale presse-og kommunikationsarbejde. 

Det er vigtigt at fortælle og synliggøre de mange gode historier om folkekirken i Haderslev Stift. Udover det, der siges i kirken og gives videre i præstens samtale og undervisning, er der også alt det, der sker i og omkring kirken, som det vil være helt oplagt at fortælle til lokalområdet. 

Folkekirken har meget at give videre af, som fortjener at blive hørt - og som måske endda kan kalde endnu flere til. Men hvordan skal man egentlig kommunikere og hvorhenne? Hvem er målgruppen? Hvordan og hvornår får man pressen til at interessere sig for ens historie?

Det er noget af det, der med fordel kan drøftes på et menighedsrådsmøde - og som Haderslev Stift kan give jer nogle gode råd til. 

Kommunikationskonsulent Lene Kjældgaard hjælper gratis med rådgivning i forbindelse med det lokale kommunikationsarbejde og med sparring i forbindelse med pressesager. Det gælder både, når det drejer sig om den gode historie og såfremt der er brug for rådgivning i forbindelse med en krise eller en konflikt. 

Kontakt Lene Kjældgaard på lek@km.dk eller på tlf. nr.: 31 41 25 26.