Om stiftet
Økonomi

Økonomi 

Udgangspunktet for stiftet og stiftsadministrationen er biskoppens opgaver. Stiftet finansieres bevillingsmæssigt af Fællesfonden og modtager derudover tilskud fra staten til aflønning af stiftets præster.

Bindende stiftsbidrag:

Stiftsrådet kan af hensyn til det kirkelige liv i stiftet beslutte at udskrive et bindende bidrag fra kirkekasserne til finansiering af aktiviteter i stiftet. Bidraget kan ikke overstige 1 pct. af den lokale ligning. 

I 2021 er bidragsprocenten i Haderslev Stift på 0,58. I 2022 stiger den til 0,6 pct.

Det bindende stiftsbidrag finansierer bl.a. stiftsudvalgenes aktiviteter, det årlige stævne for alle stiftets præster, udviklingsprojekter og kommunikation.

Endeligt stiftsbidragsbudget:

Stiftsrådets lånepolitik

Stiftsmidler:

Stiftsmidlerne er den del af kirkernes og præsteembedernes formuer, der bestyres af Stiftsrådet. I stiftsmidlerne indgår gravstedskapitaler, dvs. indbetalte engangsbeløb for vedligeholdelse af gravsteder. Stiftsmidlerne tilhører altså menighedsrådene, men indbetales til stiftet. Stiftsrådet fastsætter ind- og udlånsvilkår for disse midler, og sognene kan efter ansøgning låne af disse til istandsættelse og andre byggeprojekter.

Fælles kapitalforvaltning:

Forvalter den overskydende likviditet fra stiftsmidlerne i alle stifter, dvs. kapital fra kirke- og præsteembeder. 

Læse mere her om:

Vedtægten
Investeringspolitikken
Retningslinjer om køb af erhvervsobligationer og brug af finansielle instrumenter