Fortsæt til hovedindholdet
Om stiftet
Økonomi

Økonomi 

Udgangspunktet for stiftet og stiftsadministrationen er biskoppens opgaver. Stiftet finansieres bevillingsmæssigt af Fællesfonden og modtager derudover tilskud fra staten til aflønning af stiftets præster.

Bindende stiftsbidrag:

Stiftsrådet kan af hensyn til det kirkelige liv i stiftet beslutte at udskrive et bindende bidrag fra kirkekasserne til finansiering af aktiviteter i stiftet. Bidraget kan ikke overstige 1 pct. af den lokale ligning. 

I 2021 er bidragsprocenten i Haderslev Stift på 0,58. I 2022 stiger den til 0,6 pct.

Det bindende stiftsbidrag finansierer bl.a. stiftsudvalgenes aktiviteter, det årlige stævne for alle stiftets præster, udviklingsprojekter og kommunikation.

Læs årsrapport 2021 for Fællesfonden ved at klikke her.

Læs budget 2022 ved at klikke her.
Læs budget 2021 ved at klikke her.
Læs budget 2020 ved at klikke her.
 

Endeligt stiftsbidragsbudget:

Stiftsrådets lånepolitik:

Stiftsmidler:

Stiftsmidlerne er den del af kirkernes og præsteembedernes formuer, der bestyres af Stiftsrådet. I stiftsmidlerne indgår gravstedskapitaler, dvs. indbetalte engangsbeløb for vedligeholdelse af gravsteder. Stiftsmidlerne tilhører altså menighedsrådene, men indbetales til stiftet. Stiftsrådet fastsætter ind- og udlånsvilkår for disse midler, og sognene kan efter ansøgning låne af disse til istandsættelse og andre byggeprojekter.

Fælles kapitalforvaltning:

Forvalter den overskydende likviditet fra stiftsmidlerne i alle stifter, dvs. kapital fra kirke- og præsteembeder. 

Læse mere her om:

Vedtægten
Investeringspolitikken
Retningslinjer om køb af erhvervsobligationer og brug af finansielle instrumenter
 

Afkastrapportering:

Stifternes kapitalforvaltning - referater: