Om stiftet
Økonomi

Økonomi 

Udgangspunktet for stiftet og stiftsadministrationen er biskoppens opgaver. Stiftet finansieres bevillingsmæssigt af Fællesfonden og modtager derudover tilskud fra staten til aflønning af stiftets præster.

Bindende stiftsbidrag

Stiftsrådet kan af hensyn til det kirkelige liv i stiftet beslutte at udskrive et bindende bidrag fra kirkekasserne til finansiering af aktiviteter i stiftet. Bidraget kan ikke overstige 1 pct. af den lokale ligning. I 2017 er bidragsprocenten i Haderslev Stift på 0,62, i 2018 falder den til 0,6 pct.
Det bindende stiftsbidrag finansierer bl.a. stiftsudvalgenes aktiviteter, det årlige stævne for alle stiftets præster, udviklingsprojekter og kommunikation.

Endeligt Stiftsbidragsbudget for 2021

Stiftsrådets lånepolitik

Stiftsmidler

Stiftsmidlerne er den del af kirkernes og præsteembedernes formuer, der bestyres af Stiftsrådet. I stiftsmidlerne indgår gravstedskapitaler, dvs. indbetalte engangsbeløb for vedligeholdelse af gravsteder.
Stiftsmidlerne tilhører altså menighedsrådene, men indbetales til stiftet. Stiftsrådet fastsætter ind- og udlånsvilkår for disse midler, og sognene kan efter ansøgning låne af disse til istandsættelse og andre byggeprojekter.

Fælles kapitalforvaltning

- forvalter den overskydende likviditet fra stiftsmidlerne i alle stifter, dvs. kapital fra kirke- og præsteembeder. 

Læse mere her om:
Vedtægten.
Investeringspolitikken.
Retningslinjer om køb af erhvervsobligationer og brug af finansielle instrumenter.